16.11.2023

Rikosoikeuden ja riidanratkaisun moniosaaja Eveliina Tammela Castrén & Snellmanin osakkaaksi

Castrén & Snellman on kutsunut counsel-juristi Eveliina Tammelan osakkaaksi 1.2.2024 alkaen. Nimityksellä toimisto vahvistaa Suomen johtavaa liike-elämän rikosoikeuden ja riidanratkaisun osaamistaan.

”Castrén & Snellmanin Rikosprosessit ja tutkinnat -tiimin kiistaton vahvuus asiakkaidemme strategisena kumppanina on kyky hyödyntää kattavaa full service -palvelutarjoamaamme asiakkaiden haasteiden ratkaisussa. Eveliinan ansiokkaan työn myötä markkinajohtajaksi kasvanut rikospraktiikkamme neuvoo yrityksiä laaja-alaisesti erilaisissa liike-elämän rikosprosesseissa ja sisäisissä tutkinnoissa niin talous- ja ympäristörikoksissa kuin työturvallisuuteen tai kyberturvallisuuteen liittyvissä rikoksissa. Eveliinan tinkimätön työ asiakkaidemme menestyksen eteen sekä vahva strateginen ote kumppanuuksien kehittämiseen ovat saaneet laajasti kiitosta”, Castrén & Snellmanin toimitusjohtaja Sakari Lukinmaa sanoo.

 

Ratkaisukeskeinen rikosjuristi

Eveliina Tammelalla on yli kolmentoista vuoden kokemus liike-elämän riita- ja rikosasioiden hoidosta. Hän avustaa yhtiöitä ja niiden johtoa erilaisissa rikosasioissa, kuten liikesalaisuuksiin, työturvallisuuteen, ympäristörikoksiin, talousrikoksiin ja korruptioon liittyvissä prosesseissa.

Eveliina on edustanut urallaan niin kotimaisia kuin kansainvälisiä yhtiöitä vaativissa riita- ja rikosasioissa. Viime aikoina hän on toiminut muun muassa Meyerin ja Meyer Werftin neuvonantajana poikkeuksellisen laajassa liikesalaisuusrikosasiassa sekä Yleisradion ja sen päätoimittajan neuvonantajana kansainvälisessä kunnianloukkausasiassa.

”Toimintaympäristön muutosten nopeus ja niiden ennakoinnin vaikeus kasvattavat myös yrityksiin kohdistuvia riskejä. Myös rikosoikeudellinen sääntely laajenee jatkuvasti liike-elämän eri alueille sekä Suomessa että kansainvälisesti. Eveliinan ratkaisukeskeisyys, asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden kiittämä juridinen neuvonanto tekevät hänestä parhaan mahdollisen kumppanin yrityksille niin väärinkäytösten ehkäisemisessä, niiden tunnistamisessa kuin rikosprosessin hoitamisessa”, Riitojen ratkaiseminen -palvelun vetäjä, osakas Anders Forss sanoo.

Kansainvälistyminen on loistava mahdollisuus liiketoiminnalle, mutta tuo mukanaan riskejä väärinkäytöksille

Yritysvastuusääntely lisääntyy ja tiukentaa yrityksille asetettuja vaatimuksia: tulevina vuosina yrityksiltä vaaditaan myös muun muassa arvoketjujen vastuullisuuden hallintaa, ja vastuullisuustoimien laiminlyönnistä voi seurata sanktio. Tiukentuva sääntely ja vastuullisuuden kasvava painoarvo vaativat yrityksiltä mittavaa compliance-työtä, johon kuuluvat muun muassa yritykseen kohdistuvien riskien hallinta sekä ajantasaiset selvitysprosessit mahdollisia väärinkäytösepäilyjä varten. Castrén & Snellman on jo pitkään ollut ESG- ja compliance-neuvonannon edelläkävijä Suomessa, ja Eveliinan nimitys vahvistaa toimiston kokonaisvaltaista palvelutarjoamaa asiakkaiden liiketoiminnan tukemiseksi.

”Yritykset ovat yhä laajemmin kansainvälisesti verkottuneita, ja niitä koskevaa sääntelyä on aiempaa enemmän”, Eveliina kertoo. ”Kasvu ja kansainvälistyminen ovat loistavia mahdollisuuksia liiketoiminnalle, mutta ne tuovat mukanaan myös riskin erilaisille väärinkäytöksille ja poikkeamille yritysten toimintaympäristössä. Tiukentuvan sääntelyn myötä väärinkäytöksiin tulee puuttua ja myös puututaan aiempaa tehokkaammin. Epäasialliseen toimintaan liittyvien riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy ovat osa pitkäjänteistä liiketoiminnan kehittämistä.”

Eveliinan mukaan väärinkäytöksiin liittyvien tutkintojen määrä on kasvussa. Tutkinnat ovat yhä monimutkaisempia, ja usein niillä on myös kansainvälinen luonne.

”Kyberturvallisuuteen ja korruptioon liittyvät tutkinnat ovat yleistyneet viime vuosina. Lisäksi liikesalaisuuksien ja yrityksen oman datan ja osaamisen suojaamisen merkitys on korostunut. On asiakkaalle arvokasta, että voimme koota osaavan tiimin asiakkaan tueksi toimistomme kattavaa erikoisosaamista hyödyntäen”, Eveliina summaa.

Ammattimainen väärinkäytösepäilyn selvittäminen vaatii osaamista ja kokonaisuuden hallintaa alusta loppuun saakka.

”Autamme yrityksiä niin sisäisen selvityksen käynnistämisessä ja läpiviennissä kuin kaikissa vaiheissa sen jälkeenkin. Hyvät yhteydet tutkintaviranomaisiin sekä vankka kokemus viranomaisprosesseista varmistavat sen, että pystymme tukemaan asiakkaitamme menestyksekkäästi tutkinnan eteenpäin viemisessä sekä tilanteen ratkaisemisessa. On kunnia päästä jatkamaan tätä työtä asiakkaidemme kanssa toimistomme osakkaana”, Eveliina sanoo.

Eveliina Tammela on työskennellyt Castrén & Snellmanilla vuodesta 2016. Hän on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2010.

Lämpimät onnittelut, Eveliina!