3.6.2022

OSS-järjestelmään kuuluvilta ulkomaisilta yrityksiltä ei peritä myöhästymismaksuja ALV-ilmoituksista maalis–syyskuussa 2022

Verohallinto ilmoitti 1.6.2022, että se ei peri myöhästymismaksuja myöhästyneistä arvonlisäveroilmoituksista 1.3.–30.9.2022 sellaisilta yrityksiltä, jotka ovat rekisteröityneet EU:n One Stop Shop (OSS) -järjestelmään ja joilla on suomalaisia asiakkaita. Verohallinto ei tänä aikana myöskään lähetä maksukehotuksia, vaikka yritys ei olisi maksanut arvonlisäveroa. Kyseinen ”erityisjärjestely” ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yritykset vapautuisivat tällä aikavälillä arvonlisäveron maksamisesta. Verohallinto perii maksamattomat verot myöhemmin. Kokonaan tai osittain maksamattomalle arvonlisäverolle kertyy myös korkoa normaalisti, eli eräpäivää seuraavasta päivästä veron suorituspäivään saakka.

Erityisjärjestelyn syynä on se, että joillakin unionin jäsenvaltioista on ollut haasteita uuden OSS-järjestelmän käyttöönotossa. OSS on EU:n arvonlisäveron erityisjärjestelmä, jota yritykset voivat käyttää kansainvälisessä kuluttajakaupassa. Sen tarkoituksena on helpottaa yritysten arvonlisäveron maksua tilanteissa, joissa niillä on asiakkaita useassa eri EU-maassa.