6.4.2022

IFLR1000: Pääomamarkkinajuristi ja osakas Merja Kivelä yksi vuoden 2022 naisjohtajista

IFLR1000 on nimennyt Castrén & Snellmanin osakkaan Merja Kivelän yhdeksi alansa merkittävimmistä naisjohtajista viidettä kertaa peräkkäin vuoden 2022 IFLR1000 Women Leaders -julkaisussa. IFLR1000 Women Leaders valitsee ja listaa maailman johtavat naispuoliset transaktiojuristit, joiden neuvonnan ja palvelun laatua asiakkaat ja kollegat yksimielisesti suosittelevat. Merja on valittu naisjohtajien joukkoon aina vuodesta 2018, jolloin IFLR1000 nimesi naisjohtajia ensimmäisen kerran.

Merja on yksi Suomen kokeneimmista pääomamarkkinajuristeista ja toinen vetäjä toimistomme Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely -palvelussa, joka oli Suomen markkinajohtaja listautumisissa vuonna 2021. Merja on myös arvostettu neuvonantaja yksityisissä yritysjärjestelyissä ja toimii puheenjohtajana monien pörssiyhtiöiden ja instituutioiden yhtiökokouksissa.

Merjan osaaminen tunnustetaan laajalti myös Suomen ulkopuolella. Esimerkiksi vuonna 2021 hänet valittiin vuoden parhaaksi pääomamarkkinajuristiksi Euroopassa Women in Business Law Awards Europe -kilpailussa.

IFLR1000 arvioi joka vuosi juristeja ja asianajotoimistoja niiden kokemuksen ja markkinoilta saadun palautteen perusteella. Ennen Women Leaders -voittajien nimeämistä tutkimusryhmä käy läpi tuhansia taustatietolomakkeita ja tuhansien arvioijiksi pyydettyjen asiakkaiden ja kollegojen kyselyvastauksia sekä tekee satoja haastatteluja ehdokkaiden arvioimiseksi.

Sijoituksiin voi tutustua tarkemmin IFLR1000:n verkkosivuilla.