23.9.2019

Castrén & Snellman selvitti komission tutkimuksessa Suomen valtiontukia koskevan oikeuskäytännön

Komissio julkaisi elokuussa 2019 EU:n valtiontukisääntöjä koskevien kansallisten oikeustapausten tutkimuksen (COMP/2018/001). Tutkimus kattaa kaikki 28 jäsenvaltiota. Se sisältää laajan katsauksen siihen, miten EU:n jäsenmaiden tuomioistuimet ovat soveltaneet valtiontukisääntöjä vuosina 2007–2017. Katsausta täydentää valikoima vuoden 2018 keskeisiä ratkaisuja.

Tutkimuksen tekivät Spark Legal Network, European University Institute, Ecorys ja Caselex yhteistyössä eri maiden valtiontukiasiantuntijoiden ja komission kilpailun pääosaston kanssa. Castrén & Snellman laati Suomen maaraportin tutkimukseen. Työstä vastasi Anna Kuusniemi-Laine apunaan Johanna Salo ja Hanna Perikangas.

Tutkimus

https://ec.europa.eu/competition/publications/

Oikeustapaustietokanta

https://state-aid-caselex-accept.mybit.nl/