19.4.2022

Maarit Taurula vahvistaa Castrén & Snellmanin kilpailuoikeuden ja julkisten hankintojen osaamista

Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat -palvelussa counsel-juristina 19.4. aloittanut Maarit Taurula vahvistaa toimistomme asemaa Suomen johtavana kilpailuoikeuden ja julkisten hankintojen osaajana. Maarit siirtyy Castrén & Snellmanille Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, jossa hän on työskennellyt viime vuodet johtajana ja yksikön päällikkönä.

”KKV:sta katsottuna Cassun kilpailuoikeus- ja hankintatiimin työskentely on aina ollut laadukasta, ammattitaitoista ja ratkaisuhakuista – asioita on hoidettu hyvässä ja rakentavassa hengessä. Tällaiseen tiimiin on helppo liittyä mukaan. On hienoa päästä hyödyntämään omaa kilpailu- ja hankintaoikeudellista osaamistaan suomalaisten ja kansainvälisten asiakkaiden eduksi”, Maarit kertoo.

Yli 20 vuotta KKV:ssa työskennelleellä Maaritilla on laaja kokemus kilpailusääntöjen ja yrityskauppojen valvonnasta eri toimialoilla. Hänelle on karttunut arvokasta osaamista lukuisissa kartellitapauksissa, määräävän markkina-aseman väärinkäyttötutkinnoissa sekä oikeudenkäynneissä. Maarit vastasi myös useiden vuosien ajan yrityskauppojen ja julkisten hankintojen valvonnasta KKV:ssa.

Jatkossa entistäkin laadukkaampaa palvelua viranomaisprosesseissa

Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat -palvelumme on ollut jo vuosien ajan mukana Suomen merkittävimmissä yritysjärjestelyissä, kartellioikeudenkäynneissä ja hankintariidoissa. Palvelua vetävät osakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saadessaan Maaritin mukaan tiimiin:

”Osaavana, pitkän linjan kilpailujuristina Maarit tuo tiimiimme yli 20 vuoden kokemuksen kilpailuviranomaisen toiminnasta. Jatkossa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistäkin saumattomampaa palvelua erilaisissa viranomaisprosesseissa ja laaja-alaista, näkemyksellistä neuvonantoa yrityskaupoissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin”, osakas Jussi Nieminen kertoo.

”Maarit tuo mukanaan myös laajan kokemuksen kilpailu- ja hankintalainsäädännön soveltamisesta. Lisäksi hän tuntee hyvin KKV:n ja Euroopan komission toimintatavat ja valvonnan painopisteet”, osakas Anna Kuusniemi-Laine kertoo.

Kiristyvä sääntely ja toimintaympäristön muutokset haastavat yrityksiä

Koko kilpailuoikeuden alalla tapahtuu tällä hetkellä paljon muutoksia. Meneillään oleva digitaalinen murros ja vihreä siirtymä koskettavat myös kilpailu-, valtiontuki- ja hankintasääntelyä. Niin Suomessa kuin muualla maailmalla trendinä on sääntelyn ja valvonnan lisääntyminen.

Maarit nostaa esille kolme asiaa, jotka vaikuttavat nyt vahvasti asiakasyritysten toimintaympäristöön:

Kilpailusääntöjen ydinajatus ja tavoite toimivista markkinoista pysyy maailman muutoksista huolimatta entisellään. Kilpailuviranomaiset ovat esimerkiksi tunnistaneet koronapandemian ja Ukrainan sodan yrityksille aiheuttamat haasteet. Samalla ohjeistus yrityksille on, että kilpailusääntöjä on noudatettava myös kriisien keskellä.

Maarit Taurula on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Hän työskenteli Kilpailu- ja kuluttajavirastossa vuosina 2000–2022. Lisäksi hän on suorittanut työn ohessa maisterin tutkinnon EU:n hankintalainsäädännössä King’s College Londonissa.