12.2.2019

Asiakkailta alan paras arvio viidelle Castrén & Snellmanin osaamisalueelle Prospera Law Firm Review 2019 -tutkimuksessa

Liikejuridiikan palveluiden ostajat arvioivat useita Castrén & Snellmanin osaamisalueita Suomen parhaiksi asianajotoimistojen asiakastyytyväisyyttä kartoittavassa Prospera Tier 1 Law Firm Review 2019 -tutkimuksessa. Toimiston osaaminen sai alan parhaan arvion energia- ja infrastruktuurin, julkisten hankintojen, kiinteistöalan, tietosuojan ja yksityisyydensuojan sekä maksukyvyttömyysmenettelyiden ja uudelleenjärjestelyiden alalla. Kokonaisuudessaan toimiston ensimmäiseksi ja toiseksi sijoitettujen osaamisalueiden määrä kasvoi.

Asiakkaat arvioivat Castrén & Snellmanin vahvuuksiksi erityisesti kyvyn toimittaa suuria projekteja ja vastata asiakastarpeisiin oikea-aikaisesti ja erinomaisella palvelulla. Myös edelläkävijyys digitaalisissa palveluissa nousi uutena tutkittuna aiheena toimiston vahvuuksien joukkoon.

Suuret ja vaativat hankkeet onnistuvat, kun erikoisosaamisemme on vahvaa kaikilla liikejuridiikan aloilla ja yhteistyö sujuu yli oikeudenalarajojen. Erikoisosaamistamme yhdistelemällä voimme rakentaa asiakkaamme tarpeisiin sopivimman tiimin kuhunkin projektiin ja varmistaa, että projekti hoidetaan aina laadukkaasti ja tehokkaasti. Tämä on ollut strategiamme ydin jo pitkään ja saamamme asiakaspalaute kannustaa meitä jatkamaan tällä tiellä. Haluan kiittää tutkimukseen osallistuneita asiakkaitamme luottamuksesta ja arvioinneista. Tältä pohjalta yhteistyötämme on hyvä kehittää eteenpäin, toimitusjohtaja Sakari Lukinmaa sanoo.

Castrén & Snellmanin palvelut arvioitiin kolmen parhaan joukkoon yhteensä 13 luokassa:

Prospera Tier 1 Law Firm Review -tutkimus tehdään vuosittain. Sen kohderyhmänä ovat Suomen suurimmat juridisten palveluiden ostajat. Vastauksia saatiin tänä vuonna yhteensä 271:stä yrityksestä. Tutkimukseen vastasivat yritysten lakimiehet, lakiasiainjohtajat sekä muu yritysjohto. Tutkimuksen toteutti tutkimusyritys Kantar Sifo 30.10.2018–30.1.2019.