26.4.2021

SAP lopettaa toiminnanohjausjärjestelmän tuen 2030 – Aloita uuteen järjestelmään siirtyminen ajoissa

Jos yrityksesi käyttää SAP:n toiminnanohjausjärjestelmää (ERP), nyt on korkea aika ryhtyä pohtimaan tulevaisuutta.

SAP on ilmoittanut, että nykyisen ERP-järjestelmän tuki ja ylläpito päättyy vuoden 2030 loppuun mennessä. Järjestelmän päivitys tai vaihtaminen toiseen järjestelmään tulee ajankohtaiseksi monelle yritykselle.

Järjestelmämuutos mahdollistaa IT-arkkitehtuurin yksinkertaistamisen

Ennen muutosta yrityksessä olisi hyvä hahmottaa sekä nykyiset että tulevat tarpeet. Järjestelmäpäivitys on monelle yhtiölle liiketoimintakriittinen muutos, mutta oikein tehtynä se voi myös tarjota merkittäviä kustannussäästöjä.

Uuteen järjestelmään siirtyminen antaa yrityksille myös mahdollisuuden tarkastella yhtiön toimintoja ja arvioida uudelleen esimerkiksi räätälöintien tarvetta. Siirtyminen uudelle alustalle voi niin ikään mahdollisesti auttaa IT-arkkitehtuurin yksinkertaistamisessa ja pilvipalvelujen käyttöön siirtymisessä.

Useasti tullaankin siihen tulokseen, että omaa toimintaa muokkaamalla voidaan ottaa käyttöön standardiratkaisuja toiminnan tehostamiseksi ja sitä kautta myös säästöjen saavuttamiseksi.

SAP tarjoaa tilalle SAP S/4HANA -järjestelmää

SAP tarjoaa uudeksi ERP-järjestelmäksi SAP S/4HANA -järjestelmää, joka hyödyntää SAP:n omaa HANA-tietokantaa. SAP:n aiemmat ohjelmistoratkaisut ovat käyttäneet mm. Oraclen ja muiden toimittajien tietokantoja. Muutoksessa siis myös tietokannat on siirrettävä osaksi uutta S/4HANA-toiminnanohjausjärjestelmää.

Siirtyminen S/4HANA-järjestelmään vaatii yrityksiltä merkittävästi työtä ja suunnittelua. Siirtyminen edellyttää uuden järjestelmän käyttöönottoa, konvertointeja ja datasiirtoja. Koska yleisesti käytössä oleva SAP ECC ‑versio ja S/4HANA ovat arkkitehtuuriltaan täysin erilaiset järjestelmät, päivitys ja konvertointi voivat osoittautua yllättävänkin työläiksi. Kyse ei siis ole pelkästä versiopäivityksestä, vaan aidosti uuden järjestelmän käyttöönotosta.

Uusi järjestelmä vaatii uudet sopimukset

Siirtyminen uuteen järjestelmään edellyttää myös sopimusneuvotteluja SAP:n kanssa käyttöehdoista, hinnoista ja mahdollisesta tuesta ja ylläpidosta. Neuvottelut vaativat aikaa ja resursseja.  

Asiakkaalta vaaditaan ymmärrystä niin omasta järjestelmiin liittyvästä tahtotilasta kuin transformaatioprosessista.

Osaajista pulaa h-hetkellä

SAP-osaajia ei ole Suomessa jonoksi asti. Jos useat yhtiöt jättävät muutoksen viime tippaan, osaajista tulee pulaa. Tämä voi nostaa muutoksen kustannuksia ja lisätä epäonnistumisen riskiä. Taitavien osaajien kysyntä kasvaa sitä mukaa kuin useampi asiakas päättää päivittää järjestelmänsä.

Viisas aloittaa valmistelut jo nyt

Vaikka 2030 tuntuukin olevan vielä kaukana, viisas yritys aloittaa suunnittelun ja valmistelut jo nyt. Neuvotteluvaraakin SAP:n kanssa on varmasti enemmän nyt, kuin silloin, kun lähestymme nykyisen järjestelmän tuen ja ylläpidon päättymistä.

Onnistumisen avaimet löytyvät hyvästä valmistelusta ja suunnittelusta. Neuvotteluja joudutaan käymään kahdella rintamalla, koska järjestelmähankkeen lisäksi tarvitaan myös kumppani toteuttamaan järjestelmän implementointi, konvertointi ja datamigraatiot.

Matka voi olla pitkä ja kivinen, ja sitä helpottamaan on hyvä valita kumppaneita, jotka voivat keventää omaa taakkaa ja auttaa parhaan lopputuloksen saavuttamisessa.