10.11.2022

Henkilötietojen kansainväliset siirrot: alle kaksi kuukautta aikaa korvata vanhat vakiolausekkeet – oletko valmis?

Euroopan komissio julkaisi kesällä 2021 uudet vakiolausekkeet (Standard Contractual Clauses), jotka toimivat siirtomekanismina siirrettäessä henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ja jotka korvaavat vanhat, vuonna 2010 julkaistut lausekkeet.

Vakiolausekkeet ovat vakiomuotoisia, etukäteen hyväksyttyjä tietosuojaa koskevia mallilausekkeita, jotka voidaan oma-aloitteisesti sisällyttää sopimuksiin tietosuojaa koskevien vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi. Uusissa vakiolausekkeissa on otettu huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen kesällä 2020 antama nk. Schrems II -ratkaisu.

Siirtymäaika on päättymässä – toimiin kannattaa ryhtyä saman tien

Uudet vakiolausekkeet tulivat voimaan 27.6.2021, mistä alkoi 18 kuukauden siirtymäaika. Sen kuluessa vanhoja vakiolausekkeita käyttävien yritysten tulee päivittää sopimuksensa ja korvata vanhat vakiolausekkeet uusilla. Niiden tiedonsiirtojen osalta, jotka on aloitettu uusien vakiolausekkeiden voimaantulon jälkeen (”uudet tiedonsiirrot”), on jo 27.9.2021 lähtien tullut käyttää yksinomaan uusia vakiolausekkeita.

Nyt siirtymäaikaa vanhojen vakiolausekkeiden korvaamiselle on jäljellä enää alle kaksi kuukautta, sillä siirtymäaika päättyy 27.12.2022. Organisaatioiden tulisi siis ryhtyä toimiin viimeistään nyt.

Mihin toimiin tulee ryhtyä?

EU ja Yhdysvallat ovat tällä hetkellä työstämässä uutta siirtomekanismia, joka tulee koskemaan henkilötietojen siirtoja EU:sta Yhdysvaltoihin. Kuten kuvaamme tarkemmin blogikirjoituksessamme, uusi siirtomekanismi tulee todennäköisesti voimaan aikaisintaan keväällä 2023, ja komission hyväksymät vakiolausekkeet pysyvät edelleen keskeisenä siirtomekanismina siirrettäessä henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Toistaiseksi tämä koskee myös tiedonsiirtoja Yhdysvaltoihin.

Lue myös uutisartikkelimme uusien vakiolausekkeiden sisällöstä täällä.