5.7.2021

Komission hyväksymät uudet vakiosopimuslausekkeet julkaistu

Europan komissio julkaisi 4.6.2021 kahdet uudet vakiosopimuslausekkeet: yhdet henkilötietojen siirtoon rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä ja toiset tilanteisiin, joissa henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin.

Mitä uutta?

Uudet vakiolausekkeet tulivat voimaan 27.6.2021. Sen jälkeen yhteisöillä, jotka tällä hetkellä käyttävät vanhoja vakiosopimuslausekkeita, on 18 kuukautta aikaa päivittää sopimuksiaan. Uusissa tiedonsiirroissa vanhoja vakiosopimuslausekkeita saa kuitenkin käyttää vain 3 kuukauden ajan uusien vakiolausekkeiden voimaantulosta lukien.

Henkilötietojen tuojien ja viejien tulisi alkaa valmistautua vanhojen vakiolausekkeiden korvaamiseen ja suunnitella uudet siirrot niin, että ne noudattavat jatkossakin tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Mihin toimiin pitää ryhtyä?

Lisäksi Euroopan tietosuojaneuvosto julkaisi 18.6.2021 lopullisen version Schrems II -tuomiota koskevista suosituksistaan, jotka julkaistiin luonnoksena marraskuussa 2020. Tämä vaikuttaa varmasti jatkossa kansainvälisten siirtojen käytännön toteutukseen. Suosituksiin on vakiolausekkeiden ohella syytä perehtyä huolellisesti, ja muutosprosessit on suunniteltava näiden uusien muutosten perusteella.

Vakiosopimuslausekkeet ovat vakiomuotoisia, etukäteen hyväksyttyjä tietosuojaa koskevia mallilausekkeita, jotka voidaan oma-aloitteisesti sisällyttää sopimuksiin tietosuojaa koskevien vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi. Uusissa vakiolausekkeissa otetaan huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen antama Schrems II -tuomio. Ne perustuvat samoihin vanhojen vakiosopimuslausekkeiden taustalla olleisiin periaatteisiin, joiden vuoksi unionin tuomioistuin piti vakiolausekkeita edelleen pätevinä.