Lisa Litvin

Associate, oikeustieteen maisteri

Avustan kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme monipuolisesti tietosuojaan, teknologiajuridiikkaan sekä pakotteisiin ja vientivalvontaan liittyvissä asioissa. Neuvon säännöllisesti asiakkaitamme esimerkiksi tietosuojaan liittyvän dokumentaation laatimisessa, tietosuojatarkastuksissa, henkilötietoihin liittyvissä sopimusasioissa, työelämän tietosuojaan liittyvissä erityiskysymyksissä ja rajat ylittävissä tiedonsiirtoprosesseissa. Minulla on runsaasti kokemusta myös pakotteiden noudattamiseen ja vientivalvontaan liittyvistä kysymyksistä.

Valmistuin oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2021. Olen lisäksi suorittanut asianajajatutkinnon ja kansainvälisen tietosuoja-ammattilaisten järjestön IAPP:n sertifiointiohjelman mukaisen CIPP/E-tutkinnon, joka edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta eurooppalaisesta tietosuojalainsäädännöstä. Ennen valmistumistani työskentelin Castrén & Snellmanilla usean vuoden ajan erilaisissa harjoittelijatehtävissä. Lisäksi minulla on työkokemusta muun muassa kustannusyhtiön lakitiedon osastolta.

Työotteeni on ratkaisukeskeinen ja käytännönläheinen. Toimeksiantoja hoitaessani otan huomioon asiakkaan liiketoiminnan erityispiirteet ja lähestyn kysymyksiä liiketoiminnan näkökulmasta käsin. Iloitsen siitä, kun saan olla asiakkaidemme apuna haastavien ja monipuolisten oikeudellisten kysymysten parissa.