25.5.2023

Ulkomainen erikoissijoitusrahasto – Yhden osuudenomistajan erikoissijoitusrahasto katsottiin tuloverosta vapaaksi Suomessa

Avustimme saksalaista rahaston hallinnointiyhtiötä veroriidassa, joka koski kiinteistöihin sijoittavan saksalaisen sijoitusrahaston verotusta. Helsingin hallinto-oikeus ratkaisi asian hyväksemme todeten, että rahastoa on pidettävä Suomessa tuloverosta vapaana.

Veroriidassa oli kyse suomalaisiin kiinteistöihin sijoittavan saksalaisen erikoissijoitusrahaston Suomesta saatujen tulojen verotuksesta. Rahastolla oli vain yksi suora osuudenomistaja, mutta se oli osa laajempaa sijoitusrakennetta, joka käsitti suuren sijoittajajoukon yhteissijoituksia sekä sijoitusten hajauttamista muun muassa suomalaisiin kiinteistöihin.

Veroriita kiteytyi sijoitusrahastojen verovapautta koskevaan tuloverolain säännökseen. Tuloverolain säännöksen mukaan kotimaiset ja ulkomaiset sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot on tietyin edellytyksin vapautettu tuloverosta Suomessa. Kyseinen säännös tuli voimaan verovuoden 2020 alussa, ja se on siitä lähtien aiheuttanut paitsi haastavia tulkintaerimielisyyksiä veroviranomaisten kanssa, myös useita veroriitoja. EUT on antanut ennakkoratkaisun Suomen verovapaussäännöksen soveltamisesta, ja myös korkein hallinto-oikeus on hiljattain antanut ratkaisuja sijoitusrahastojen verotuksesta. Riidan kohteena ollut oikeudellinen kysymys on herättänyt viime vuosina runsaasti lainopillista keskustelua. Tuloverolain säännökset ja niiden soveltaminen ulkomaisiin sijoittajiin on osoittautunut EU:n perusvapauksien kannalta haastavaksi.

Toimitimme Verohallintoon ennakkoratkaisuhakemuksen, jossa pyysimme vahvistusta sille, että saksalainen rahasto on vapautettu tuloverosta Suomessa – vaikka rahastolla on vain yksi suora osuudenomistaja, se täyttää lain voitonjakovaatimuksen. Verohallinto antoi rahastolle kielteisen ratkaisun, jossa se totesi, ettei rahastoa voi vapauttaa Suomen tuloverosta. Avustimme menestyksekkäästi ennakkoratkaisusta valittamisessa Helsingin hallinto-oikeuteen, joka päätti asian hyväksemme todeten, että rahastoa on pidettävä Suomessa tuloverosta vapaana.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös tuli lainvoimaiseksi toukokuussa 2023.