11.3.2016

Neste Oyj – Kolmannen sukupolven IT-ulkoistus

Toimimme Nesteen neuvonantajana sen kolmannen sukupolven IT-ulkoistuksessa aina tarjouspyyntövaiheesta sopimusten allekirjoittamiseen saakka. Neuvottelimme ja laadimme kaikki tarvittavat sopimukset ja annoimme Nesteelle strategista neuvontaa järjestelyn sopimusteknisissä ja oikeudellisissa kysymyksissä.

Tämä mittava ulkoistamisjärjestely, jossa Neste laajamittaisesti ulkoisti IT-ratkaisunsa, oli yksi Suomen suurimmista vuonna 2015. Järjestelyn myötä Neste siirtyi moderniin palveluintegraatiomalliin ja end-to-end palvelumittaristoihin.

Neste Oyj on edelläkävijä öljynjalostuksessa, puhtaammissa polttoaineratkaisuissa sekä uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvissa sovelluksissa. Neste toimii yli kymmenessä maassa, ja sillä on 5 000 työntekijää. Vuonna 2014 Nesteen liikevaihto oli 15 miljardia euroa. Nesteen osake on listattu NASDAQ Helsingissä.