10.8.2016

EU:ssa toimiva teollisuusyritys – EU:n kauppapakotteisiin liittyvät haasteet

Avustimme EU:ssa toimivaa teollisuusyritystä asiassa, joka koski EU:n pakotteiden soveltamista yrityksen tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen Venäjällä. Laadimme asiasta oikeudellisen lausunnon, joka toimii yrityksen päätöksenteon tukena sen Venäjän liiketoiminnan suunnittelussa.

Kuten pakotetapauksissa yleensäkin, haasteena oli yksityiskohtaisen tausta-aineiston ja julkaistun oikeuskäytännön puute. Haastavaa oli myös se, että eri jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset suhtautuvat pakotteisiin eri tavoin: vaikka EU:n pakotelainsäädäntö ja pakotteita koskevat ratkaisut ovat suoraan sovellettavia koko unionissa, jäsenvaltiot eivät aina ole keskenään yksimielisiä näiden säännösten ja päätösten tulkinnasta. Tämä yksimielisyyden puute heikentää oikeusvarmuutta rajat ylittävissä liiketoimissa.