20.3.2017

EU:n yleinen tietosuoja-asetus – Tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanohankkeet useissa eri yhtiöissä

Olemme neuvoneet useita asiakkaitamme heidän valmistautuessaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantuloon. Hankkeiden laajuus ja kesto on vaihdellut: joissakin tapauksissa olemme selvittäneet asiakkaan nykyistä vaatimustenmukaisuuden tasoa ja kartoittaneet, miltä osin uuden tietosuoja-asetuksen vaatimukset edellyttävät lisätoimia, kun taas toisille yrityksille olemme laatineet kattavampia tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosuunnitelmia. Tarjoamme myös jatkuvaa tukea muutoksen eri vaiheissa.

Lähtökohtana kaikissa hankkeissa on ollut se, millaiset tiedot asiakkaalla on tällä hetkellä omista tietojenkäsittelytoiminnoistaan, henkilötietovirroistaan ja tietosuojansa tasosta. Kaikkien hankkeiden tuloksena asiakas on saanut työkalut tarvittavien muutosten toteuttamiseksi. Täytäntöönpanovaiheessa tuemme asiakasta tarkistamalla ja laatimalla asiakirjoja ja sopimuksia, kouluttamalla asiakasyrityksen henkilökuntaa ja antamalla oikeudellisia lausuntoja erilaisista henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin liittyvistä operatiivisista ja hallinnollisista kysymyksistä.