16.12.2016

Uusia osakkaita: Tomi Kemppainen ja Jussi Nieminen

Castrén & Snellman on kutsunut Tomi Kemppaisen ja Jussi Niemisen uusiksi osakkaikseen 1.2.2018 alkaen. Molemmat ovat olleet asiakkaidemme luottoneuvonantajia jo pitkään: Tomi auttaa asiakkaitamme työoikeuteen ja Jussi kilpailuoikeuteen, valtiontukiin sekä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti, ja myös työelämä on murroksessa. Strategiset hankkeet, kuten ulkoistus- ja yritysjärjestelyt sekä toimintojen uudelleenjärjestelyt, lisääntyvät. Niiden myötä työoikeuden ja työsuhdeasioiden merkitys yritysten liiketoiminnassa kasvaa edelleen.

”Työoikeuden asiantuntijaryhmämme on kasvanut asiakkaidemme tarpeiden monipuolistuessa 14 hengen tiimiksi. Uuden osakasnimityksen ja Tomi Kemppaisen erityisosaamisen myötä pystymme panostamaan entistäkin voimakkaammin asiakkaiden liiketoiminnan tukemiseen ja työoikeuden palveluiden kehittämiseen. Tomilla on yleisen työoikeusneuvonnan lisäksi kokemusta erityisesti työoikeudellisista riita-asioista, yritys- ja ulkoistusjärjestelyihin liittyvästä työoikeudesta sekä henkilöstön käytön vähentämistilanteista. Asiakkailtamme Tomi saa kiitosta kyvystään tarjota käytännönläheisiä ratkaisuja asiakkaan liiketoiminnan tueksi myös haastavissa ja kiireisissä tilanteissa”, perustelee Castrén & Snellmanin toimitusjohtaja Pauliina Tenhunen osakasnimitystä.

Muuttuva maailma heijastuu myös kilpailuoikeuteen: ”Pilvipalvelut, online-liiketoiminta ja big data ovat nostaneet esiin uudenlaisia kilpailuoikeushaasteita. Kilpailukysymysten merkitys on kasvanut myös yritysjärjestelyjen kaikissa vaiheissa. Jussi Niemisellä on monipuolinen osaaminen niiltä alueilta, joiden odotamme kasvavan myös tulevaisuudessa: haastavista kilpailuoikeudellisista prosesseista ja auditeista, yrityskauppavalvonta-asioista sekä vaativasta compliance-neuvonnasta. Jussista 16 juristin kilpailuoikeusryhmämme saa osakkaan, jonka syvä liiketoimintaymmärrys ja tapa asettaa asiakkaiden strategiset tavoitteet toiminnan keskiöön saavat asiakkailtamme erityistä kiitosta”, jatkaa Tenhunen.

Castrén & Snellmanilla työskentelee lähes 160 lakimiestä ja yhteensä noin 280 työntekijää Helsingissä, Moskovassa ja Pietarissa. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme menestymään nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Annamme mielellämme lisätietoja:
Pauliina Tenhunen

LinkedIn
Tomi Kemppainen
Jussi Nieminen

Twitter
@t_kemppainen
@Jussi__Nieminen