12.12.2017

Työsopimuslaki käytännönläheisesti -kirja on työnantajan opas

Castrén & Snellmanin asianajaja Outi Tähtinen on kirjoittanut Työsopimuslaki käytännönläheisesti -kirjan yhdessä lakimies Kirsi Parnilan kanssa.

-Jokaisen työnantajan edustajana toimivan on hyvä tuntea työsopimuslain sisältö. Laki on suurelta osin pakottavaa oikeutta, mutta pelkästään sitä lukemalla ei aina ole selvää, mikä on työnantajalle järkevin tapa toimia ja mistä asioista voi sopia toisin. Halusimme koota tähän kirjaan keskeiset työsopimuslain säännökset ja niiden soveltamiseen liittyvät käytännön kokemukseen perustuvat vinkit, joita esimerkiksi HR-ammattilaiset tarvitsevat työssään, Outi Tähtinen summaa.

Työsopimuslaki muuttui 1.1.2017 monilta osin.  Mm. koeaikaa on pidennetty, takaisinottovelvollisuusaikaa lyhennetty ja määräaikaisten työsopimusten tekemistä helpotettu. Tähtinen ja Parnila käyvät nämä muutokset kirjassa läpi käytännönläheisesti. He käsittelevät esimerkein havainnollistettuna myös kaikki lain kokonaisuudet kuten

Outi Tähtinen on kokenut ja käytännönläheinen työoikeuden ammattilainen, joka on erikoistunut työoikeudellisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin riitatilanteisiin. Hän toimii Castrén & Snellmanin työoikeustiimin toisena vetäjänä. Outi kirjoitti kirjan yhdessä Kirsi Parnilan kanssa, joka on Helsingin seudun kauppakamarin työoikeudellisesta neuvonnasta vastaava lakimies.