20.7.2021

Tokion olympialaiset alkavat – C&S mukana Suomen olympiajoukkueen tukijoukoissa

Olemme toimineet Suomen Olympiakomitean kumppanina ja juridisena neuvonantajana vuodesta 2013. Tokion kesäolympialaisten lähestyessä valmistaudumme yhdessä markkinoinnin valvomiseen, jotta olympialaisten saavuttamasta suuresta huomiosta hyötyvät vain siihen oikeutetut viralliset yhteistyökumppanit.

Kesän aikana olemme neuvoneet muun muassa urheilijoiden ja lajiliittojen omia sponsoreita sääntöjen tulkinnassa sekä sallittujen markkinointikampanjoiden juridisesti asianmukaisessa toteuttamisessa. Huolehdimme siitä, etteivät kaupalliset toimijat oikeudettomasti hyödy olympialiikkeen maineesta tai loukkaa tavaramerkkejä. Näin turvaamme olympialiikkeeseen kuuluvien toimijoiden oikeuksia. Jos markkinointiin liittyy mahdollisia rikkomuksia, laadimme tarvittaessa kirjeitä eri tahoille.

Kisa-aikana 13.7.–10.8. avustamisemme keskittyy pääsääntöisesti aktiiviseen markkinoinnin valvomiseen ja tavaramerkkien monitorointiin. Koska ambush-markkinointia ehkäisevä Rule 40 -sääntö on keskeinen kisa-aikana, olemme perehtyneet siihen tulleisiin muutoksiin, joita on eri maissa muokattu kunkin maan lainsäädännön ja kansallisen olympiakomitean rahoitusmallien mukaisesti. Olemme myös tehneet vertailua Suomen Olympiakomitean ja muiden maiden ohjeistuksien välillä.

Teemme jatkuvaa tiivistä yhteistyötä Olympiakomitean kanssa. Kirjoitamme blogeja ajankohtaisista asioista, kuten urheilumarkkinoinnin vastuullisuudesta sekä ambush-markkinoinnista. Avustamme Olympiakomiteaa myös yhteistyösopimusten laatimisessa ja päivittämisessä sekä muissa urheiluun liittyvissä juridisissa asioissa.

Haluamme vaikuttaa markkinointiin ennakoivasti ja teemme markkinointi- ja viestintäohjeistuksia urheilijoille ja kaupallisille toimijoille. Olemme jo aloittaneet Pekingin 2022 talviolympialaisten markkinointikampanjoiden arvioimisen ja siihen liittyvän neuvonannon. Tavoitteenamme on sääntöjen selkeyttäminen ja ohjeistuksien laatiminen, jotta urheilijat ja muut kisoihin akkreditoidut henkilöt voivat rauhassa keskittyä urheilusuorituksiin.