22.8.2022

Sijoitusyhtiösääntely lisäisi kotimaisen rahastosääntelyn kansainvälistä kilpailukykyä – Antti Vepsän artikkeli julkaistu Liikejuridiikka-julkaisussa

Rahastoasiantuntijamme Antti Vepsän vertaisarvioitu artikkeli ”Vaihtuvapääomaisen sijoitusyhtiön hallinto” on julkaistu Kauppakamarin uusimmassa Liikejuridiikka 2/2022 -aikakausjulkaisussa. Artikkelissaan Vepsä analysoi vaihtuvapääomaisten sijoitusyhtiöiden hallintomallien parhaita kansainvälisiä käytäntöjä, joiden pohjalta hän esittää lainsäädäntösuosituksia sijoitusyhtiöiden hallintorakenteesta.

Vaihtuvapääomaisten sijoitusyhtiöiden hallintorakenne poikkeaa sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen hallintorakenteesta erityisesti sen takia, että niissä sijoittajilla on enemmän määräysvaltaa. Tällaisten sijoitusyhtiöiden perustaminen ei ole Suomessa mahdollista, sillä niitä koskevaa erityissääntelyä ei ole ja osakeyhtiösääntely soveltuu heikosti rahastotoimintaan.

Vaihtuvapääomaiset sijoitusyhtiöt ovat kuitenkin hyvin yleisiä Euroopassa ja niitä hyödynnetään erityisesti rahastojen kansainvälisessä markkinoinnissa, sillä sijoitusyhtiörakenne on helposti ymmärrettävä ja laajalti tunnettu ja mahdollistaa alarahastorakenteen, jossa rahastojen hallinnointi on joustavaa.

Edellisen kerran sijoitusyhtiösääntelyä käsiteltiin viimeisimmän sijoitusrahastolain uudistamishankkeen yhteydessä, mutta silloin sijoitusyhtiösääntelyn valmistelua lykättiin. Rahastotoimiala pitääkin sijoitusyhtiösääntelyn valmistelua suomalaisen rahastosääntelyn tärkeänä uudistuskohteena.

Voit tutustua Vepsän julkaisuun tarkemmin Edilexin verkkosivuilla jos sinulla on lukuoikeus palveluun.

Senior associate -juristina Vepsä on erikoistunut neuvomaan asiakkaitamme erilaisten vaihtoehtorahastojen, sijoitusrahastojen ja muiden yhteissijoitushankkeiden perustamisessa, varainkeruussa ja hallinnoinnissa. Hän on osallistunut urallaan useiden kymmenien sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen perustamisiin sekä rahastosijoituksiin. Vepsä tunnetaan erityisesti liiketoimintalähtöisestä neuvonnastaan, joka on monipuolisen ja pitkän rahastokokemuksen ansiota. Vepsä tekee parhaillaan väitöskirjaa vaihtuvapääomaisia yhtiömuotoisia rahastoja koskevasta sääntelystä Tampereen yliopistossa. Hän osallistuu aktiivisesti alaansa koskevaan akateemiseen keskusteluun ja lukeutuu alan eturivin tutkijoihin Suomessa.