20.10.2022

Antti Vepsän artikkeli sijoitusyhtiöiden pääomajärjestelmästä julkaistu arvostetussa Oikeustiede – Jurisprudentia -vuosikirjassa

Rahastoasiantuntijamme Antti Vepsän vertaisarvioitu artikkeli ”Vaihtuvapääomaisen sijoitusyhtiön pääomajärjestelmä” on julkaistu Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen uusimmassa Oikeustiede – Jurisprudentia -vuosikirjassa LV:2022. Artikkelissaan Vepsä analysoi, millainen pääomajärjestelmä olisi toimiva yhtiömuotoisissa sijoitusrahastoissa eli vaihtuvapääomaisissa sijoitusyhtiöissä.

”Osakeyhtiömuoto soveltuu heikosti rahastojen perustamiseen. Suorien sääntelyesteiden lisäksi taustalla on monia syitä, joista yksi keskeisimmistä liittyy osakeyhtiön pääomajärjestelmään. Se ei ole tarpeeksi joustava rahastotoiminnan tarpeisiin”, Vepsä toteaa.

Tämän takia osakeyhtiömuotoisen rahaston eli sijoitusyhtiön pääomajärjestelmä ei voisi toimia samalla tavalla kuin nykyisissä osakeyhtiöissä. Sijoitusyhtiöissä täytyy huomioida rahastotoiminnan erityiset reunaehdot, jotka edellyttävät pääomajärjestelmältä erityistä mukautuvuutta rahastoliiketoiminnan tarpeisiin. Tällaisia reunaehtoja ovat esimerkiksi jatkuva mahdollisuus nostaa ja alentaa osakepääomaa sekä jakaa osinkoja joustavasti.

Ratkaisuna osakeyhtiön pääomajärjestelmän haasteisiin on pidetty vaihtuvapääomaisia sijoitusyhtiöitä koskevaa erityissääntelyä, jollaista ei Suomessa tällä hetkellä ole. Tällaiset sijoitusyhtiöt ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja rahastojen oikeudellisia rakenteita, ja erityisen yleisiä ne ovat muualla Euroopassa. Rahastotoimiala pitääkin sijoitusyhtiösääntelyn valmistelua suomalaisen rahastosääntelyn tärkeänä uudistuskohteena.

Senior associate -juristina Vepsä on erikoistunut neuvomaan asiakkaitamme erilaisten vaihtoehtorahastojen, sijoitusrahastojen ja muiden yhteissijoitushankkeiden perustamisessa, varainkeruussa ja hallinnoinnissa. Hän on osallistunut urallaan useiden kymmenien sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen perustamisiin sekä rahastosijoituksiin. Vepsä tunnetaan erityisesti liiketoimintalähtöisestä neuvonnastaan, joka on monipuolisen ja pitkän rahastokokemuksen ansiota. Vepsä tekee parhaillaan väitöskirjaa vaihtuvapääomaisia yhtiömuotoisia rahastoja koskevasta sääntelystä Tampereen yliopistossa. Hän osallistuu aktiivisesti alaansa koskevaan akateemiseen keskusteluun ja lukeutuu alan eturivin tutkijoihin Suomessa. Nyt julkaistu artikkeli on toinen Vepsältä tänä vuonna julkaistu artikkeli.