9.8.2016

Sakari Salonen ja Hilma-Karoliina Markkanen kirjoittajina Unfair Trade Practices -julkaisussa

Sakari Salonen ja Hilma-Karoliina Markkanen ovat osallistuneet sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan Unfair Trade Practices: A Global Comparative Law Survey -teoksen kirjoittamiseen. Teoksen kustantaja on World Law Group (WLG), ja siitä julkaistiin nyt ensimmäinen painos. Sakari ja Hilma-Karoliina kirjoittivat teokseen Suomea koskevan luvun, jossa käsitellään hyvän liiketavan vastaista tai muutoin sopimatonta menettelyä koskevaa lainsäädäntöä ja tällaisesta menettelystä aiheutuvia seuraamuksia Suomessa.

Oppaan on kustantanut WLG:n immateriaalioikeuksiin ja informaatioteknologiaan erikoistunut ryhmä, ja sen aiheena on hyvän liiketavan vastainen tai muutoin sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa. Oppaassa luodaan katsaus asiaa koskevaan lainsäädäntöön 37 maassa. Kirjoittajat ovat WLG:hen kuuluvissa asianajotoimistoissa toimivia alan asiantuntijoita. Oppaasta käy ilmi, että sopimatonta kilpailua koskevassa lainsäädännössä on maakohtaisista eroista huolimatta myös joitakin vahvoja yhteisiä piirteitä ja että tietyt sopimattomat menettelyt, kuten kilpailijoiden halventaminen, ovat rangaistavia kaikkialla maailmassa.

Lataa englanninkielinen opas