23.1.2023

Projektijuridiikan ja kansainvälisen välimiesmenettelyn osaaja Jerker Pitkänen Castrén & Snellmanin osakkaaksi

Castrén & Snellman on kutsunut counsel-juristi Jerker Pitkäsen osakkaaksi 1.2.2024 alkaen. Nimityksellä toimisto vahvistaa Suomen johtavaa rakentamiseen sekä laitos- ja infrahankkeisiin erikoistunutta Kansainvälinen rakentaminen ja projektit -palveluaan.

”Jerker on noussut monipuolisella osaamisellaan ja pitkäjänteisellä työllään kansainvälisesti arvostetuksi projektiosaajaksi. Hänen nimityksensä vahvistaa entisestään terävintä kansainvälistä kärkeä olevaa rakentamiseen sekä laitos- ja infrahankkeisiin erikoistunutta tiimiämme, joka avustaa rakennuttajia, toimittajia, teollisuutta ja sijoittajia vihreän siirtymän merkittävimmissä projekteissa. Erityisen hienoa on saada osakaskuntaamme uusi oman talon kasvatti: Jerker on kulkenut tien juristiharjoittelijasta menestyväksi neuvonantajaksi ja asiakkaidemme luottokumppaniksi”, Castrén & Snellmanin toimitusjohtaja Sakari Lukinmaa sanoo.

Kansainvälisiin laitoshankkeisiin erikoistunut riidanratkaisujuristi

Jerker Pitkäsellä on pitkä ja monipuolinen kokemus niin rakentamiseen liittyvästä projektijuridiikasta kuin riitojen ratkaisemisesta.

Jerker on kotimaisten ja kansainvälisten välimiesmenettelyiden erityisosaaja. Viime vuosina hän on työskennellyt läheisesti erityisesti energiasektorin yritysten kanssa ja hoitanut useita laajoja sopimusriitoja niin toimittajan kuin tilaajan puolesta. Jerkerillä on mittava kokemus erilaisista vakioehtojen, kuten FIDIC-ehtojen, sekä räätälöityjen sopimusehtojen mukaisesti toteutetuista EPCM- ja EPC-urakoista, joissa sovellettavana lakina on ollut muun muassa Suomen, Ruotsin, Viron ja Englannin laki.

Kansainväliset asianajoalaa arvioivat hakemistot, kuten Legal 500 EMEA ja Who’s Who Legal, ovat sijoittaneet Jerkerin useana vuonna Suomen johtavien asianajajien joukkoon.

Asiakkaan tukena vihreässä siirtymässä

Vihreä siirtymä, energiantuotannon tapojen kehittäminen päästöttömiksi ja hiilineutraaliustavoitteet ovat olleet osa Castrén & Snellmanin asiakkaiden liiketoimintaa jo pitkään, ja globaali energiakriisi on vauhdittanut siirtymää entisestään.

”Päästöjen vähentäminen on ajankohtainen haaste rakentamisessa ja energiantuotannossa”, Jerker toteaa. ”Uudet tekniset innovaatiot tarkoittavat uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta ne myös lisäävät projektien monimutkaisuutta ja ennakoimattomuutta. Lisäksi talouden yleinen epävarmuus tuo hankkeisiin omat haasteensa. Näiden riskien hallinta edellyttää huolellisesti laadittuja sopimuksia sekä tehokasta oikeuksien valvontaa projektien toteutusvaiheessa.”  

Kansainvälinen rakentaminen ja projektit -palvelun vetäjä Uwe Uusitalo on samoilla linjoilla: ”Taloudellisen epävarmuuden kasvaminen sekä hankkeiden riskit ja rahoitettavuus asettavat jatkuvasti yhä korkeampia vaatimuksia projektisopimuksille ja projektinaikaisten muutosten ja erimielisyyksien hallinnalle. Jerker on kulkenut asiakkaidemme rinnalla projektien eri vaiheissa ja on erityisen ansioitunut riidanratkaisujuristi. Se tekee hänestä parhaan mahdollisen kumppanin asiakkaidemme energia- ja rakennusprojekteihin.”

Toimistomme on ollut mukana merkittävimmissä energia-alan hankkeissa ja modernin uudisrakentamisen projekteissa. Näissä asiakkaamme ovat rakentaneet tai rakennuttaneet esimerkiksi monia uusiutuvan energian ratkaisuja, kuten tuulivoima- ja aurinkovoimalapuistoja sekä vähäpäästöistä lämmöntuotantoa hyödyntäviä uudisrakennuksia.

”Yksi toimistomme vahvuuksista on se, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kaikki hankkeen elinkaaren aikana tarvittavat asianajopalvelut, kuten ympäristö- ja lupa-asiat, projektisopimukset, rahoitusjuridiikan, hankkeen toteutuksen aikaisen neuvonannon (ns. claims management) sekä mahdollisen riidanratkaisun. Tunnemme asiakkaamme ja heidän liiketoimintansa perinpohjaisesti ja löydämme toimivat ratkaisut haastaviinkin tilanteisiin. On kunnia päästä jatkamaan tätä työtä asiakkaidemme kanssa toimistomme osakkaana”, Jerker iloitsee.

Jerker Pitkänen on työskennellyt Castrén & Snellmanilla vuodesta 2009. Hän on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2010 ja saanut varatuomarin arvon sekä suorittanut asianajajatutkinnon vuonna 2014.

Lämpimät onnittelut ja menestystä tulevaan, Jerker!