24.1.2022

Mitä verotuksessa tapahtuu 2022?

Olemme koonneet yhteen yksityishenkilöiden verotuksessa ja yritysverotuksessa tapahtuvia muutoksia vuonna 2022. Osa verottajan tekemistä muutoksista on tullut voimaan jo vuodenvaihteessa ja osa tulee voimaan vasta kuluvan vuoden aikana.  

Ota tästä talteen vinkit keskeisistä muutoksista niin omassa kuin yrityksesi verotuksessa.

Yksityishenkilöiden verotus

Kotitalousvähennykseen korotus kotitalous-, hoiva- ja hoitotyössä

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta 3 500 euroon (normaalisti 2 250 euroa) ja korvausprosentti työn osuudesta nousee 60 prosenttiin (normaalisti 40 prosenttia). Vastaavat korotukset tehdään myös öljylämmityksestä luopumista koskeviin remontteihin. Muiden remonttitöiden kotitalousvähennys säilyy entisellään.

Kotitalousvähennyksen korotus on määräaikainen. Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä koskeva korotus on voimassa vuosina 2022–2023 ja öljylämmitysremontteja koskeva vähennys on voimassa vuosina 2022–2027.

Asuntolainan korkovähennys laskee 5 prosenttia

Asuntolainan korkovähennys laskee 10 prosentista 5 prosenttiin vuonna 2022. Vuodesta 2023 alkaen asuntolainan korkoja ei saa enää vähentää verotuksessa.

Työsuhdeauton verotusarvo laskee vähäpäästöisten autojen osalta

Työsuhdeauton verotusarvoa alennetaan 85 euroa kuukaudessa, kun kyseessä on vähäpäästöinen hybridi- tai kaasuauto. Alennus on voimassa määräaikaisesti vuosina 2022–2025.

Työttömyysvakuutusmaksu poistuu alle 18-vuotiailta

Työttömyysvakuutusmaksut poistuvat alle 18-vuotiailta henkilöiltä. Muutos koskee 1.8.2022 alkaen maksettavia palkkoja. Työttömyysvakuutusmaksu peritään 31.7.2022 saakka, jos työntekijä on 17–64-vuotias. Jos työntekijä on 17-vuotias 1.8.2022, työttömyysvakuutusmaksun periminen lakkaa, kunnes hän täyttää 18 vuotta.

Yritysverotus

Tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennys kolminkertaistuu

Yrityksillä on jatkossa mahdollisuus tehdä 150 prosentin suuruinen lisävähennys oman elinkeinotoiminnan tai maatalouden tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvistä menoista. Vähennyksen edellytyksenä on, että tutkimus- ja kehitystoiminta on tehty yhdessä tutkimusorganisaation kanssa.

Muutos tulee voimaan 1.1.2022 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa. Yritys voi tehdä 150 prosentin suuruisen lisävähennyksen 1.1.2022–31.12.2027.

Korkovähennysoikeutta rajoitetaan

Korkovähennysrajoituksia on kiristetty vuoden alusta alkaen. Korkovähennysrajoituksiin tehdyt muutokset koskevat tasevertailuun perustuvaa poikkeusta, infrastruktuurihankkeita koskevaa poikkeusta sekä muun toiminnan tulolähteen nettokorkomenojen vähennyskelpoisuutta.

Keskeisin muutos koskee tasevertailuun perustuvaa poikkeusta, jonka käyttöä rajoitetaan tilanteissa, joissa merkittävän osuuden konsernista omistava taho on rahoittanut konsernia. Lue aiheesta lisää marraskuun ajankohtaiskatsauksestamme.

Siirtohinnoitteluoikaisusäännöstä uudistetaan

Uudistettu siirtohinnoitteluoikaisusäännös eli verotusmenettelylain 31 § tuli voimaan vuoden alusta. Uutta säännöstä sovelletaan verovuosiin, jotka alkavat 1.1.2022 tai sen jälkeen. Muutoksen myötä verotusmenettelylain siirtohinnoitteluoikaisusäännöstä sovelletaan OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden koko laajuudessa. Kirjoitimme asiasta tarkemmin tammikuun ajankohtaiskatsauksessamme.

Käänteisen hybridiyksikön tulot veronalaisiksi

Vuoden alusta alkaen suomalaisen elinkeinoyhtymän rajoitetusti verovelvollisia yhtiömiehiä verotetaan soveltamisedellytysten täyttyessä käänteisen hybridiyksikön tulosta Suomessa. Käänteinen hybridiyksikkö on yksikkö, jota pidetään verotuksellisesti läpivirtaavana perustamislainkäyttöalueellaan, mutta erillisenä verovelvollisena toisen valtion lakien mukaisesti.

Muutoksen myötä veron kiertämistä estävä ATAD-direktiivi ja sen muutosdirektiivi on saatettu kaikilta osin voimaan Suomessa.

Muita muutoksia

Täyssähköautot vapautettiin autoverosta ja ajoneuvoveron perusveroa korotettiin

Täyssähköautot on vapautettu autoverosta vuoden 2022 alusta alkaen. Autoveroa ei jatkossa tarvitse maksaa autosta, jonka käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety. Autoveron saa hyvitettäväksi takautuvasti jo lokakuun 2021 alusta lähtien. Verohallinto palauttaa veron automaattisesti ajalta 1.10.–31.12.2021.

Täyssähköautojen ajoneuvoveron perusveroa korotettiin vastaavasti 65 eurolla per vuosi. Korotus ei koske aiemmin käyttöönotettuja täyssähköautoja. Korotusta sovelletaan 1.10.2021 jälkeen verotettaviin autoihin.