6.4.2021

Mistä kaikesta voit hakea verovähennyksiä koronavuoden ajalta?

Työntekijöillä on oikeus tiettyihin etätyöskentelystä ja koronasta johtuviin verovähennyksiin verovuodelta 2020. Vähennystä voi hakea esimerkiksi työhuoneesta, hankituista työvälineistä tai tietyin edellytyksin mökin ja työpaikan välisistä matkakuluista. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun esitäytetty veroilmoitus saapuu OmaVeroon maalis–huhtikuussa.

Monia etätöihin liittyviä kuluja voi vähentää verotuksessa tulonhankkimismenoina, jolloin ne vähentävät palkansaajan verotettavan tulon määrää. Vähennyksiä haetaan täydentämällä veroehdotusta. Tämä käy helpoiten OmaVerossa. Vähennykset kannattaa hakea, jos niihin on oikeutettu, koska se lisää suoraan käteen jäävän palkan määrää.

Palkansaajat saavat automaattisesti 750 euron vähennyksen tulonhankkimismenoista

Kaikkia palkansaajia koskee automaattinen 750 euron tulonhankkimisvähennys. Jos tulonhankkimismenot jäävät alle 750 euron, niitä ei tarvitse ilmoittaa.

Työhuonevähennys

Etätöistä aiheutuneita kuluja voit vähentää joko kaavamaisen työhuonevähennyksen tai todellisten kulujen mukaan.

Kaavamaisen työhuonevähennyksen voit tehdä, vaikka sinulla ei olisi erillistä työtilaa. Kaavamainen työhuonevähennys kattaa työhuoneen vuokran, sähkön, lämmön ja siivouksen sekä kalusteet. Kuluista ei tarvitse tehdä erillistä selvitystä. Vähennys on työntekijäkohtainen, eli jos samassa taloudessa kanssasi asuva puoliso käyttää samaa asuntoa etätöihin, voitte kumpikin tehdä kaavamaisen vähennyksen osaltanne.

Kaavamaisen työhuonevähennyksen määrä riippuu etätyöpäivien lukumäärästä. Työhuonevähennyksen määrä vuodelta 2020 on

Voit vähentää etätöistä aiheutuneita kuluja myös todellisten kulujen mukaan. Tällöin sinulla on oltava tehdyistä hankinnoista tositteet, jotka voit tarvittaessa esittää Verohallinnolle.

Todellisten kustannusten mukainen vähennys kannattaa kuitenkin tehdä vain silloin, kun työhuoneen kustannukset ylittävät kaavamaisen työhuonevähennyksen määrän. Jos puolisot käyttävät etätyöhön samaa asuntoa ja vaativat vähennystä todellisten kulujen mukaan, vähennettävä määrä jaetaan puolisoille esitetyn selvityksen mukaisesti.

Hankitut työvälineet ovat vähennyskelpoisia

Työhuonevähennyksen lisäksi voit vähentää kuluja ostamistasi työvälineistä, kuten tietokoneen näytöstä ja näppäimistöstä. Jos työväline on pääasiallisesti työkäytössä, saat vähentää hankintahinnan kokonaan. Jos työväline on osittain työkäytössä ja osittain muussa käytössä, saat vähentää lähtökohtaisesti 50 prosenttia sen hankintahinnasta.

Jos työnantaja lainaa työvälineitä työkäyttöösi eli ne säilyvät työnantajan omistuksessa, niistä ei synny sinulle työntekijänä veronalaista etua. Jos työnantaja kuitenkin hankkii työvälineitä sinun omistukseesi, työvälineiden käypä arvo on verotettavaa palkkatuloa.

Nettiyhteys

Voit vähentää kuluja myös itse hankitusta nettiyhteydestä. Kulut saa vähentää kokonaan, jos nettiyhteys on kokonaan työkäytössä. Jos nettiyhteys on osittain työkäytössä, kuluista saa lähtökohtaisesti vähentää 50 prosenttia. Jos puolisot käyttävät tulonhankinnassa samaa nettiyhteyttä, edellä mainitut prosenttiosuudet puolitetaan.

Jos työnantaja järjestää kotiisi työkäyttöä varten nettiyhteyden, sekä työkäyttö että yksityiskäyttö on sinulle verovapaata.

Matkakulut ja kasvomaskien kustannukset

Matkakuluja asunnon ja työpaikan välillä voit vähentää niiltä päiviltä, jolloin käyt työpaikalla. Matkakuluissa omavastuu on 750 euroa, joten matkakulut tulee ilmoittaa vain, jos ne ylittävät tämän määrän. Matkakulut pitää vähentää halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna.

Mikäli olet työskennellyt mökiltä ja kulkenut sieltä työpaikalle, matkakulujen vähennys ei ole suurempi kuin mitä se olisi ollut kotoa laskettuna. Jos mökki on kauempana työpaikasta kuin kotisi, voit vähentää matkakuluina matkat kotoa työpaikalle halvimman kulkuneuvon mukaan. Jos mökki on lähempänä kuin koti, voit vähentää matkakuluina matkat mökiltä työpaikalle halvimman kulkuneuvon mukaan.

Työmatkalla joukkoliikenteessä käytetyt kasvomaskit ovat vähennyskelpoisia, jos ostat ne itse. Kasvomaskien kustannukset vähennetään asunnon ja työpaikan välisinä matkakustannuksina. Vähennys on kaksi euroa jokaiselta työmatkapäivältä THL:n 13.8.2020 antaman kasvomaskien käyttösuosituksen jälkeen.