13.10.2020

Matkalla juristiksi – harjoitteluohjelmista vauhtia uralle

Harjoittelijamme Joakim Jaulimo on kulkenut jo kolmen harjoitteluohjelman polun C&S:llä. Millaisia oppeja eri harjoitteluohjelmat ovat hänelle tarjonneet?

Minusta

Olen Joakim, 25-vuotias kolmannen vuoden oikeustieteen opiskelija. Oikeustieteen opintojen lisäksi suoritan tutkintoa tietojenkäsittelytieteestä. Ammatilliset kiinnostuksenkohteeni liittyvät näiden kahden alan rajapintaan. Tietomurrot, tekoälyn etiikka, teknologiapainotteiset yritysjärjestelyt ja datan tehokas hyödyntäminen päätöksenteossa ovat esimerkkejä teemoista, joiden parissa haluan tulevaisuudessa tehdä töitä.

Urani Cassulla alkoi jo fuksivuonna nuorempana harjoittelijana, minkä jälkeen jatkoin Legal Tech ‑harjoittelijana ja nyt KM-harjoittelijana tietopalvelussa. Harjoitteluohjelmien värisuorastani puuttuu siis enää vain paikka vanhempana harjoittelijana.

Junnukuukaudet Cassulla

Fuksivuotta aloittaessani tiesin nimeltä vain muutamia isoja asianajotoimistoja. Fuksiekskursiot tarjosivat onneksi mahdollisuuden tutustua pariin toimistoon tarkemmin. Castrén & Snellman erottautui vertailujoukosta etenkin rennon ja avoimen ilmapiirinsä takia. Lisäksi oikeusteknologian tehokas käyttö asianajotoiminnassa teki minuun vaikutuksen.

Ovet Cassulle avautuivat minulle tammikuussa 2019, kun aloitin nuoremman harjoittelijan roolissa. Nuorempana harjoittelijana pääsin tekemään monipuolisesti erilaisia työtehtäviä aina asiakirjojen toimittamisesta Excelin pyörittämiseen. Jos toimistojen yleiset laitteet ja välineet eivät olleet entuudestaan tuttuja, junnukauden jälkeen ne olivat. Yliopiston tulostimen mennessä vikatilaan kiitin hiljaa mielessäni sitä, että toimistolla printtereiden säätämisestä oli kertynyt rutkasti kokemusta.

Ehdottomasti parasta antia harjoittelussa oli muihin cassulaisiin tutustuminen. Harvassa positiossa tutustuu yhtä monipuolisesti työkavereihin ympäri toimistoa. Vitsailu kollegojen kanssa olikin erinomaista vastapainoa kirjastossa pänttäämiselle.

Ohjelmointitaidoille käyttöä Legal Tech -harjoittelijana

Ilmaisin kiinnostukseni Legal Tech -harjoitteluohjelmaan jo hakiessani nuoremmaksi harjoittelijaksi. Se kannatti, sillä sain paikan. Neljä kuukautta kestäneen nuoremman harjoittelijan jakson jälkeen aloitin siten Legal Tech -harjoittelijan pestissä.

LT-harjoittelijana työn pihvi muodostuu sopimusten automatisointiprojekteista. Työnkuvaan kuuluu myös muun ohella automatisointialustan kehittämistä, tekoälyohjelmisto Luminancen hallintaa ja henkilöstön kouluttamista. Juridista osaamista ajatellen opettavaisinta oli perusteellinen tutustuminen lukuisiin asiakirjoihin: asiakirjan voi automatisoida tehokkaasti vain, jos sen tuntee läpikotaisin.

LT-harjoittelijat osallistuvat myös toimiston sisäisissä teknologiaan liittyvissä projekteissa. Erityisesti mieleeni on jäänyt eräs mielenkiintoinen datatiedeprojekti, jossa pääsin sekä suunnittelemaan projektin toteutusta että ohjelmoimaan itse projektikoodia. Oikeustieteellisessä aloittaessani en olisi uskonut, että voisin päästä hyödyntämään tietojenkäsittelytieteessä oppimiani taitoja asianajotoimistossa näin kokonaisvaltaisesti.

Viihdyin harjoitteluohjelmissa niin hyvin, että päätin hakea harjoittelijaksi myös Cassun tietopalveluun.

Uudet haasteet KM-tiimissä

Syyskuun 2020 alussa aloitin KM-harjoittelijana noin puolitoista vuotta kestäneen LT-harjoittelujakson jälkeen. Aikaisempiin harjoittelujaksoihin verrattuna KM-harjoittelijan tehtävät ovat juridisempia, mikä on virkistävää vaihtelua teknologiapainotteisten työtehtävien jälkeen.

KM-työssä oikeudellinen osaaminen yhdistyy tiedonhakutaitoihin. Autamme juristeja vaativissa oikeustapauksissa etsimällä relevanttia tietoa. Koska tiedonhaut tehdään usein melko nopealla aikataululla, on tiedon löytämisen lisäksi tärkeää erottaa olennainen tieto suuresta tekstimassasta. Vaikka olen ollut KM-tiimissä vasta hieman yli kuukauden, olen oppinut valtavasti oikeudellisen tiedon etsimisestä.

Cassun henki

Kaikille harjoitteluohjelmille yhteistä on ollut erinomainen yhteishenki. Vaikka tiimien kokoonpanot ovat vaihdelleet, jokaisessa harjoittelijaporukassa yhteispeli on toiminut saumattomasti. Ehkä juuri siksi olen viihtynyt Cassulla – töihin on aina mukava tulla.