28.9.2018

Korkovähennysrajoituksista lopullinen hallituksen esitys: yrityksille helpotusta, mutta myös päänvaivaa

Valtiovarainministeriö julkaisi 27.9.2018 lopullisen hallituksen esityksen uusiksi korkovähennysrajoituksiksi. Esitys vastaa teknisiltä ratkaisuiltaan pitkälti alkuvuodesta julkaistua luonnosta. Se kuitenkin sisältää tiettyjä muutoksia ja tarkennuksia, jotka helpottavat suomalaisten yritysten asemaa.

Pääsäännöt

Keskeiset muutokset aiemmin esitettyyn

Huomiot

Julkaistun hallituksen esityksen mukaiset korkovähennysrajoitukset sisältävät toivottuja helpotuksia, joista keskeisimpiä lienevät rahoitusalan toimijoihin kohdistuva poikkeus sekä tasetestin palauttaminen.

Säännöksiin jää kuitenkin edelleen ongelmakohtia, joista voidaan mainita konserninsisäisten aiempien vuosien nettokorkomenojen vaikea hyödyntäminen sekä vanhoja lainoja koskevan poikkeuksen tarkkarajaisuus. Lisäksi koroksi luettavan rahoituskulun määritelmä jää edelleen melko avoimeksi. Myös tasetestin soveltaminen voi käytännössä osoittautua verovelvolliselle hankalaksi.

Lakiesitys etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Esityksen mukaan uusia säännöksiä sovellettaisiin vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa.