12.10.2016

KKV selvensi kanta-asiakasjärjestelmien arviointikriteerejä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) antoi 11.10.2016 päätöksen Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan kanta-asiakasjärjestelmää koskevassa asiassa. Virasto katsoi, etteivät S-bonukset vääristä kilpailua, ja poisti asian käsittelystä.

KKV:n päätös selkeyttää sitä, mitkä tekijät vaikuttavat määräävässä asemassa olevien yritysten kanta-asiakasjärjestelmien kilpailuoikeudelliseen arviointiin.

Kanta-asiakasjärjestelmät ovat hyväksytty ja yleinen kilpailukeino

Asiassa on kysymys kanta-asiakasjärjestelmästä, jossa kanta-asiakkaalle maksetaan bonusta sen määräävässä asemassa olevalta yritykseltä ja sen yhteistyökumppaneilta tekemien ostojen perusteella. KKV:n mukaan tällaista kanta-asiakasjärjestelmää tulee arvioida niin sanottuna ehdollisena alennuksena. Ehdolliset alennukset ovat tavanomainen hintakilpailun muoto, jolla yritykset voivat edistää tuotteidensa kysyntää ja joka hyödyttää kuluttajia.

KKV toteaa päätöksissään, että kuluttajien kannalta myönteisiä vaikutuksia voi olla myös määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen myöntämillä alennuksilla. Määräävässä asemassa olevan yrityksen noudattama alennuksen myöntämismekanismi voi kuitenkin lisätä asiakasuskollisuutta, mikä voi tietyissä tilanteissa johtaa kilpailunvastaisiin markkinoita sulkeviin vaikutuksiin.  

Markkinoita sulkevien vaikutusten arviointi

Kanta-asiakasjärjestelmän vaikutusten arviointi on kokonaisarviointia. Alennusjärjestelmän soveltaminen voi olla määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä silloin, kun alennusjärjestelmän avulla estetään muiden yhtä tehokkaiden kilpailijoiden laajentuminen tai markkinoille tulo tai vaikeutetaan niiden mahdollisuuksia täyttää osa yksittäisten asiakkaiden hankintatarpeesta.

KKV:n mukaan tällainen yhtä tehokkaan kilpailijan testi on kuitenkin vain yksi keino arvioida alennusten vaikutuksia. KKV huomioi kustannusten ohella kokonaisarvioinnissaan myös seuraavat tekijät: