20.6.2018

Kansainväliset riidanratkaisut lisääntyvät Suomessa – Suomen laki ja kansainvälinen riidanratkaisu ovat uusia vientituotteita

Suomesta on hyvää vauhtia kasvamassa merkittävä kansainvälisten bisnesriitojen ratkaisija. Kasvua vauhdittaa Suomen maine neutraalina ja tehokkaana riidanratkaisijana. Uutta potentiaalia nähdään Aasian markkinassa.

Kansainvälisten välimiesmenettelyiden määrä on Keskuskauppakamarin tilastojen mukaan lisääntynyt Suomessa vuosina 2016–2017 yli kolmanneksella verrattuna kahteen edelliseen vuoteen.

Castrén & Snellmanin toimitusjohtaja Sakari Lukinmaa arvioi, että riidanratkaisujen vientimarkkinassa on edelleen kasvupotentiaalia. Castrén & Snellmanin liikevaihdosta nyt jo puolet tulee kansainvälisistä toimeksiannoista.

”Hyvä mielikuva Suomesta edesauttaa myös riitamarkkinan kasvussa. Välimiesmenettelyssä riidan osapuolet voivat valita ratkaisupaikan ja ratkaisussa sovellettavan lain vapaasti. Kun osapuolet neuvottelevat siitä, missä riita ratkaistaan, Suomi ja Suomen välimiesmenettelylaki ovat nyt vahvoilla.”, Lukinmaa sanoo. 

Suomen hyvä asema johtuu siitä, että suomalainen tuomioistuinjärjestelmä on välimiesmenettelyille myönteinen. Suomen lain vientivoimaa lisää se, että lainsäädännöllinen kehys on toimiva. Meillä on korkea koulutustaso ja täältä löytyy osaavia välimiehiä ja asiamiehiä kansainvälisiin riitoihin.

”Suomalaisella riidanratkaisutavalla on maailmalla hyvä maine. Hoidamme asiat maaliin vähäeleisesti, tehokkaasti ja ratkaisuorientoituneesti.”, kertoo riidanratkaisuihin erikoistunut osakas Anders Forss.

Kylmä sota nosti Ruotsin, Aasia voi nostaa nyt Suomen asemaa

Kylmän sodan aikana Ruotsista tuli suosittu paikka välimiesmenettelyille. Ruotsia pidettiin neutraalina maana Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välissä.

Nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa uusi vastaava paikka saattaa olla Suomi, sillä Aasian talouden kasvaessa Suomen asema idän ja lännen välissä on vahva. Valttejamme ovat vakaus, turvallisuus ja korruptoimattomuus.

Suomen asemaa kuitenkin parantaisi se, että Suomen välimiesmenettelylaki uudistettaisiin YK:n mallilain mukaiseksi. Lisäksi nyt tarvittaisiin Lukinmaan mukaan aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

”Suomalaisen liike-elämän ja asianajajien yhteisponnistuksena saisimme vahvistettua Suomen asemaa riidanratkaisumaana.”, Lukinmaa sanoo.

Arbitration