18.8.2016

Janne Lauhalta ja Hannu Huotilaiselta Suomea koskeva luku The Banking Regulation Review -julkaisuun

Janne Lauha ja Hannu Huotilainen kirjoittivat Suomea koskevan luvun The Banking Regulation Review ‑julkaisun seitsemänteen painokseen.

Julkaisussa tarkastellaan pankkialan sääntelyä yli 40 maassa. Castrén & Snellmanin laatimassa artikkelissa tarkastellaan pankkialan sääntelykehikon pääpiirteitä Suomessa. Vuosi 2015 oli sääntelyn kannalta merkittävä, kun kaksi EU:n laajuista sääntelyhanketta – pankkien pääomavaatimuksia koskeva CRD IV ‑paketti sekä uusi elvytys- ja kriisinratkaisujärjestelmä – tuli täysimääräisesti voimaan Suomessa. Näiden muutosten myötä suomalainen sääntely perustuu yhä vankemmin harmonisoituun EU-lainsäädäntöön. Lauhan ja Huotilaisen artikkeli käsittelee muun muassa suomalaisiin luottolaitoksiin sovellettavia uusia vakavaraisuusvaatimuksia ja pankkialan menettelytapavelvoitteita koskevia viimeaikaisia kehityssuuntia. Julkaisun on toimittanut Jan Putnis, ja sen julkaisija on Law Business Research Ltd.

Suomea koskeva luku (englanniksi) on ladattavissa PDF-muodossa täältä.