26.4.2016

Eija Warmalta ja Anette Luomalalta luku kansainväliseen tietoturvaloukkauksia koskevaan oppaaseen

Eija Warma ja Anette Luomala ovat kirjoittaneet Suomea koskevan luvun World Law Groupin julkaisemaan Guide to Data Breach Notifications -julkaisuun. Luvussa Eija ja Anette selvittävät, miten yritysten tulee Suomen lainsäädännön mukaan toimia tietoturvaloukkaustilanteissa.

Guide to Data Breach Notifications on kansainvälinen tietoturvaloukkauksia koskeva opas. Sen maakohtaisissa katsauksissa käydään läpi muun muassa tietoturvaloukkauksia koskevan lainsäädännön pääkohdat, tietoturvaloukkauksista ilmoittamista koskevat vaatimukset ja tietosuojaviranomaisten yhteystiedot kuudessakymmenessä eri maassa. Teos tarjoaa keskeiset tiedot yrityksille, jotka ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi yhdessä tai useammassa maassa. Tietosuojan ja tietoturvan merkitys on kiistaton, kun kansainväliset yritykset joutuvat yhä useammin hakkerien ja muiden rikollisten hyökkäysten kohteeksi.

Voit tilata teoksen yrityksesi käyttöön ottamalla yhteyttä Eija Warmaan.