2.5.2019

C&S vetosi eurooppalaisten suuryritysten kanssa EU-maiden johtajiin hiilineutraalin EU:n puolesta

Castrén & Snellman vaatii yhdessä eurooppalaisten yrityselämän johtajien kanssa EU-maiden päättäjiltä signaalia hiilineutraaliustavoitteiden asettamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Vetoomuksen mukaan ilmastonmuutos on otettava tärkeimmäksi asiaksi EU:n agendalla. Päätökset toisivat varmuutta vähähiilisten ratkaisujen kehittäjille ja investoijille, joiden panoksia ilmastonmuutoksen torjumisessa tarvitaan.

Laajan yritysjoukon laatima vetoomus on osoitettu Eurooppa-neuvoston Sibiussa 30.4–9.5.2019 pidettävälle kokoukselle. Vetoomuksen allekirjoittajat työllistävät yhteensä yli 1,5 miljoonaa henkilöä.  Mukana on muun muassa autoteollisuuden, energia-alan, elintarviketeollisuuden ja kaupan alan suuryrityksiä.

Castrén & Snellmanin toimitusjohtajan Sakari Lukinmaan lisäksi vetoomuksen suomalaisia allekirjoittajia ovat EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Finanssialan toimitusjohtaja Pia-Noora Kauppi, Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark, Ilmarisen toimitusjohtaja, Jouko Pölönen, Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, MTK:n toimitusjohtaja Juha Marttila, Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker, Stora Enson toimitusjohtaja Karl Henrik Sundström, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve ja Climate Leadership Coalitionin toiminnanjohtaja Jouni Keronen.

Castrén & Snellman kuuluu Climate Leadership Coalitioniin, jonka tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn, valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin ja kykyyn hyödyntää uhista syntyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Yhdistyksen jäsenet kehittävät toimintaansa systemaattisesti ja rohkaisevat muita organisaatioita, yhteisöjä ja päättäjiä mukaan hankkeisiin.

Linkki vetoomukseen

Lisätietoja antavat:
Sakari Lukinmaa
Kaisa Barkman