6.3.2022

Uratarinat: Sakari Salonen

Jazz-muusikosta juristiksi – luovuutta tarvitaan lakialallakin

Turun oikeustieteellisestä tiedekunnasta ponnistanut Sakari Salonen on työskennellyt Cassulla vuodesta 2013 lähtien, ensin IP-counselina ja helmikuusta 2016 lähtien osakkaana. Sakari teki töitä useissa eri asianajotoimistoissa ennen Cassulle tuloaan.

– Työ Cassulla oli tilaisuus, jota ei voinut jättää käyttämättä. Tunsin talosta entuudestaan paljon ihmisiä, ja Cassulla on erittäin hyvä maine näillä markkinoilla. Olen viihtynyt täällä erittäin hyvin, sillä meillä on mahtava tiimi!

Sakari vastaa toimiston Immateriaalioikeudet-palvelusta (IP). Sen työsarkaa ovat kaikki aineettomat oikeudet, kuten patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet, mallioikeudet ja liikesalaisuudet. IP-juristit edustavat asiakkaitaan riidoissa ja muissa oikeudenkäynneissä, auttavat yrityksiä suojaamaan immateriaalioikeuksiaan, laativat suojausstrategioita ja neuvovat kaikenlaisissa immateriaalioikeusasioissa.

– Työkokemuksen myötä vastuu toimeksiannoista kasvaa. Pitää pystyä pitämään useampi pallo yhtä aikaa ilmassa. Työni sisältää paljon projektinhallintaa eli toimeksiantoihin liittyvää delegoimista sekä nuorempien juristien coachaamista.

Työpäivät ovat vaihtelevia. Ne toteutuvat harvoin alkuperäisen suunnitelman mukaan.

– Se onkin mielenkiintoista, kun työpäivä ei koskaan ole sellainen kuin kuvittelin etukäteen! Usein tulee akuutteja toimeksiantoja, jotka vaativat välitöntä tekohengityksen antamista.

Ennen juristin uraa Sakari työskenteli jazz-muusikkona. Hän vakuuttaa, että IP-asianajajan työ on loogista jatkoa muusikon työlle, sillä immateriaalioikeudet jos mitkä vaativat luovuutta.

– Luovuus on yksi työn parhaimmista piirteistä. Ikinä ei löydy suoraa vastausta laista, vaan pitää tuntea oikeuskäytäntö ja tietää, miten lakia sovelletaan. Esimerkiksi yrityksen markkinointikampanjan lainmukaisuuden arviointi onnistuu vain, jos tuntee lainsäädännön ja oikeuskäytännön sekä omaa luovuutta ja rohkeutta.

Sakari pitää Cassulla erityisesti siitä, että toimiston strategia on toimiva. Se ohjaa juristia käyttämään rajallisen työajan vain oleellisiin tehtäviin. Parasta Cassulla työskentelyssä on kuitenkin hyvä yhteishenki. Kannustava työilmapiiri näkyy myös työn tuloksessa.

– Ihmiset ovat täällä mahtavia, ja se on tärkein tekijä viihtyvyyden ja työn laadun kannalta. Jos talon sisällä ei ole hyvä henki, ei voi myöskään olla asiakkaan suuntaan hyvää palvelua. Työilmapiiri välittyy väkisin myös asiakkaalle.