18.5.2015

Miten luen selvittäjän ehdotusta saneerausohjelmaksi? 5 tärkeintä kohtaa

Kun velkojan sähköpostiin ilmestyy selvittäjän laatima yrityssaneerausohjelmaehdotus, voi reaktio olla välitön tuska ja uupumus. Sivuja on helposti useita kymmeniä ja liitteet päälle, eikä sisällysluettelokaan aina auta hahmottamaan, miten paperinivaskaa pitäisi käsitellä. Ohjelmaehdotuksen analysointi kannattaa ulkoistaa alan ammattilaiselle, mutta jos teet sen itse, kaiva esiin seuraavat tärkeimmät kohdat.

Saneerausohjelmaehdotuksessa on kaksi pääosaa: a) selvitysosa (kuinka tähän on tultu?) ja b) toimenpideosa (miten tästä eteenpäin?). Velkojan kannalta on tärkeintä tutustua toimenpideosaan, jossa ohjelmaehdotuksen pihvi piilee. Tarkasta erityisesti seuraavat viisi kohtaa.

1. Onko saatava merkitty oikein?

Olennaisinta on varmistaa, että velkojan saatava on merkitty ohjelmaehdotukseen oikein. Saneerausvelat luetellaan erillisessä saneerausvelkaliitteessä, minkä lisäksi velka on merkitty maksuohjelmaliitteeseen.

Velkojalla on oikeus vaatia saatavalleen viivästyskorkoa saneerausmenettelyn alkuun asti. Onko korkovaatimuksesi huomioitu?

Jos saatava on merkitty virheellisesti, sinun on tehtävä väite eli toimitettava selvittäjälle kirjallinen ilmoitus asiasta. Muista, että väitteiden toimittamiselle on asetettu erillinen määräaika.

2. Tuottaako ohjelmaehdotus enemmän kuin uskottava konkurssivertailulaskelma?

Saneerauksen tulee aina olla velkojalle parempi vaihtoehto kuin konkurssi. Siksi ohjelmaehdotukseen sisältyy konkurssivertailulaskelma, jossa kuvataan, mitä velkojalle voitaisiin maksaa hypoteettisessa konkurssissa.

Pidätkö selvittäjän laskelmaa kuvitteellisesta konkurssista uskottavana vai katsotko, että konkurssissa voitaisiin maksaa isompia jako-osuuksia velkojille?

Jos pidät selvittäjän konkurssivertailulaskelmaa liian pessimistisenä, voit jättää lausuman, jossa esität perustellun näkemyksesi laskelman puutteista. Lausumien antamiselle on asetettu oma määräaikansa.

3. Ovatko liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä kassavirtaennuste realistisia?

Selvittäjän ehdottama maksuohjelma perustuu aina ennusteeseen tulevasta. Ohjelmaehdotuksen perustana olevan liiketoimintasuunnitelman oletetaan tuottavan tietyn kassavirran. Pidätkö liiketoimintasuunnitelmaa ja kassavirtaennustetta realistisena?

Jos ennuste on mielestäsi liian optimistinen, konkurssi voisi kuitenkin olla velkojille parempi vaihtoehto. Mieti, haluatko antaa tästä asiasta lausuman.

4. Mitä omistajilta odotetaan?

Yrityssaneerauslaissa ei ole suoria määräyksiä velallisyhtiön omistajien velvollisuudesta osallistua ”talkoisiin”. Käytännössä omistajat ovat kuitenkin harvoin sivussa yhtiön saneerauksesta.

Omistajat voivat tukea käyttöpääomaa muun muassa tekemällä lisäsijoituksia yhtiöön tai suostumalla saataviensa etusijan huonontamiseen. Esimerkiksi osakaslaina saatetaan tällaisessa tilanteessa muuntaa pääomalainaksi. Mikäli saneerausvelkojille halutaan tarjota mahdollisuus muuntaa saatavansa yhtiön osakkeiksi, se edellyttää aina yhtiökokouksen hyväksyntää.

Jos omistajat näyttävät vapaamatkustajilta, velkoja voi kritisoida asiaa lausumassaan.

5. Onko velkojille annettu oikeus lisäsuorituksiin?

Joskus maksuohjelman perustana ollut kassavirtaennuste voi osoittautua liian varovaiseksi. Velallisyhtiö voikin onnistua paremmin kuin ennakoitiin, jolloin velkojille suoritettavat maksut ovat liian pieniä suhteessa velalliselle kertyvään rahavirtaan. Näitä tilanteita varten ohjelmaehdotuksessa tulisi olla velvollisuus suorittaa lisäsuorituksia.

Onko lisäsuoritusvelvollisuus otettu ohjelmaehdotuksen osaksi ja onko se sopivan suuruinen? Velallisen onnistumista ei kuitenkaan kannata rahastaa täysimääräisesti, vaan yhtiölle on hyvä jättää järkevä osuus menestyksen tuottamasta hyödystä investointien ja muiden kasvuun liittyvien tarpeiden kattamiseksi.

Lisäsuoritusvelvollisuuden puutteesta voi huomauttaa lausumassa.

Saneerausohjelmaehdotuksesta voi saada selon itsenäisestikin. Asiantuntijan apu voi kuitenkin olla paikallaan, jos velkojalla on iso intressi tai saatavan turvaksi on annettu vakuus. Myös väitteiden ja lausumien laatimisessa kannattaa käyttää juridista apua.