27.4.2021

Data ja innovaatiot ovat menestystekijöitä – miten huolehditte niistä?

Menestyvän liiketoiminnan edellytys on muutoksissa elävä, ketterä strategia. Yhä useammissa yrityksissä strategisiksi kysymyksiksi ovat nousseet digitalisaatio, data ja innovaatiot. Näitä kolmea yrityksen johto ei enää voi ohjata erillään yrityksen liiketoiminnasta. EU:ssa yhtiöiden arvosta yli puolet muodostuu aineettomasta omaisuudesta, ja yhdysvaltalaisissa S&P 500 -yhtiöissä vastaava luku on huimat 84 prosenttia. Numerot korostavat aineettoman omaisuuden suojaamisen tärkeyttä.

McKinseyn selvityksen mukaan parhaiten suoriutuvat yritykset, jotka hyödyntävät digitaalisia ekosysteemejä ja innovoivat uusia digitaalisia tuotteita ja liiketoimintamalleja yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Valtioneuvoston maaliskuussa julkaisema selvitys aineettomien oikeuksien tilanteesta Suomessa piirtää kuvaa tästä hetkestä: kasvu- ja suuryritykset katsovat aineettoman omaisuuden olevan keskeinen menestyksen tae ja suojaavat aineetonta omaisuuttaan kiitettävästi. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä joka kolmas jättää tämän tekemättä.

Digitalisaatio tuottaa dataa, joka on yrityksille strategisesti yhä tärkeämpää. Datataloudessa elinehto onkin huolehtia datan vastuullisesta käytöstä, tietosuojasta ja muun sääntelyn noudattamisesta. Datan hallinta ja käsittely voivat muodostua monimutkaisiksi kysymyksiksi toimijoiden ketjuuntuessa.

Datan keräämisen ja hallinnoinnin välineiksi ovat nousseet erilaiset IoT- (internet of things) ja tekoälyratkaisut. Näiden sääntely on vielä alkutaipaleellaan, joten sopimukset muodostavat toistaiseksi keskeisen riskienhallintatyökalun. Huolellinen sopiminen voi pelastaa monelta karikolta. 

Miten yrityksenne vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Jos vastauksenne on kyllä, olette oikealla tiellä.