21.3.2022

Versowood – Jälleenrahoitusjärjestely

Palvelut

Neuvoimme Versowoodia sen lainanottajana OP Yrityspankki Oyj:n ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen kanssa tekemässä rahoitusjärjestelyssä. Järjestely koostui myönnetyistä luottolimiiteistä ja määräaikaisista lainoista, joita käytetään lainanottajan olemassa olevien velkojen uudelleenrahoittamiseen ja yleisiin rahoitustarpeisiin.

Versowood Oy on suomalainen perheyritys. Se on Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja merkittävin puupakkausten valmistaja, joka tuottaa puusta vastuullisia rakennus- ja pakkausmateriaaleja sekä energiatuotteita.