25.1.2022

Tokmanni – Mäntsälän logistiikkakeskuksen laajentamishanke

Avustamme Tokmannia Mäntsälän logistiikkakeskuksen laajentamishankkeessa, jossa Tokmannin nykyisen hallinto- ja logistiikkakeskuksen välittömään läheisyyteen rakennetaan uusi nykyistä logistiikkakeskusta tukeva ja täydentävä varastorakennus. Logicenters ostaa varastorakennuksen sen valmistuttua vuonna 2024, ja Tokmanni tulee kohteeseen vuokralaiseksi 20 vuoden pituisella vuokrasopimuksella. Uuden varastorakennuksen valmistumisen jälkeen Tokmanni jatkaa myös edelleen täysimääräisesti nykyisen Mäntsälässä sijaitsevan logistiikkakeskuksen käyttämistä.

Suunnitteilla oleva, suuruusluokaltaan noin 55 000 neliömetrin kokoinen varastorakennus korvaa tällä hetkellä nykyisen logistiikkakeskuksen ulkopuolelta vuokratut varastot. Investoinnin arvioidaan olevan kokonaisuudessaan noin 60 miljoonaa euroa. Uusi varastorakennus ja yhteistyö Logicentersin kanssa on linjassa Tokmannin ympäristö- ja vastuullisuustavoitteiden kanssa, ja uusi varastorakennus on tarkoitus sertifioida BREEAM-ympäristösertifioinnin Very Good -sertifikaatin mukaisesti.