5.6.2019

Kemijoki – Vesioikeudellisten velvoitteiden muuttaminen ja edunvalvonta

Toimimme Kemijoki Oy:n neuvonantajana yhtiön vesioikeudellisten kalatalousvelvoitteiden muutosprosessissa. Prosessi on tullut vireille hakemuksella, jonka Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jätti Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle, ja se koskee yhtiön Kemijoessa ja Raudanjoessa sijaitsevien voimalaitosten velvoitteita.

Prosessi on merkittävä ennakkotapaus suomalaisessa vesioikeudessa. Jos ELY-keskuksen hakemus hyväksyttäisiin sellaisenaan, yhtiölle aiheutuisi 700–800 miljoonan euron taloudelliset menetykset. Kemijoki on yksi Suomen merkittävimmistä sähköntuotantoon valjastetuista joista. Suurten jokien vesivoima on Suomessa merkittävin säätövoiman tuotantomuoto. Vesivoima on myös kotimaista ja käytännössä päästötöntä. Hakemuksen hyväksyminen vaikuttaisi erittäin haitallisesti vesivoiman tuotantoedellytyksiin Kemijoella ja siten myös suomalaisen sähköjärjestelmän toimintaan, huoltovarmuuteen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Suomen vesilainsäädäntöön kohdistuu voimakkaita muutospaineita, jotka toteutuessaan tarkoittaisivat merkittäviä muutoksia yhteen suomalaisen vesioikeuden kulmakivistä eli lupapäätösten vahvaan pysyvyyssuojaan. Avustamme yhtiötä laajasti muutospaineisiin liittyvässä edunvalvonnassa.