20.7.2021

OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto ja OP-Eläkesäätiö – Asuntoportfolion myynti

Neuvoimme OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahastoa ja OP-Eläkesäätiötä niiden myydessä asuntoportfolion. Portfolio koostuu seitsemästä kohteesta, joissa on yhteensä 345 asuntoa. Kohteista kuusi sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja on rakennettu 2010-luvulla.