13.9.2016

Helsingin Seudun Osuuspankki – Sähköisen tunnistuslain soveltamista koskeva tuomioistuinasia

Edustimme Helsingin Seudun Osuuspankkia tuomioistuinasiassa, joka koski sitä, missä määrin pankki on velvollinen hyväksymään EU:n/ETA:n ulkopuolelta tulevien henkilöiden henkilöllisyystodistuksia ennen palveluiden tarjoamista sähköisen tunnistuslain mukaisesti, ja pankin tekemän arvioinnin luonnetta. Helsingin Seudun Osuuspankki on osa OP Ryhmää, joka on yksi Suomen suurimmista pankkikonserneista. Helsingin hallinto-oikeus hyväksyi asiakkaamme näkemyksen kaikilta osin, mikä oli merkittävä ennakkoratkaisu koko Suomen pankkisektorille.