14.7.2016

Google – Tietosuojaa ja yksityisyydensuojaa koskevia tuomioistuinasioita

Castrén & Snellman edustaa Googlea Suomessa vireillä olevissa tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevissa tuomioistuinasioissa, jotka liittyvät muun muassa Euroopan unionin tuomioistuimen vuonna 2014 vahvistamaan niin sanottuun ”oikeuteen tulla unohdetuksi”. Olemme edustaneet Googlea myös useissa sananvapauslakia koskevissa tapauksissa ja muun muassa AdSense-ohjelmaa koskeneessa oikeudenkäynnissä.