Toimimme Gasum Oy:n oikeudellisena neuvonantajana sen ostaessa Taaleritehdas Biotehdas I Ky -pääomarahaston omistaman Biotehdas-ketjun. Valtakunnallinen Biotehdas-ketju on Suomen biokaasualan markkinajohtaja. Siihen kuuluvat tuotannossa olevat biokaasulaitokset Huittisissa, Kuopiossa, Oulussa ja Honkajoella; lisäksi Riihimäelle valmistuu uusi laitos kesällä 2016. Kauppasopimus allekirjoitettiin 11.1.2016, ja kaupan oletetaan toteutuvan 29.2.2016.

Biokaasun tuotannon ja biokaasumarkkinan kehittäminen on keskeinen osa Gasumin strategiaa ja liiketoiminnan kasvua. Biokaasu muodostaa yhdessä maakaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG) kanssa sillan kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Kaupalla Gasum varmistaa biokaasun saatavuuden myös kaasuverkoston ulkopuolelle jäävissä kohteissa. Lisäksi kauppa mahdollistaa entistä kattavamman tarjonnan Gasumin asiakkaille.

Gasum on pohjoismainen kaasualan (maa- ja biokaasu) asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Gasum kehittää suomalaista ja pohjoismaista energiainfrastruktuuria investoimalla nesteytettyyn maakaasuun (LNG) ja biokaasuun perustuvaan liiketoimintaan sekä liikenteeseen.

Tiimi