24.5.2018

Uusiutuva energiantuotanto sai uuden tukijärjestelmän

Suomi sitoutui entistä lujemmin uusiutuvaan energiantuotantoon, kun eduskunta hyväksyi uuden tukijärjestelmän muutoksen.

Suomi otti eilen 23.5.2018 tärkeän askelen kohti uusiutuvaa sähköntuotantoa, kun eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (HE 175/2017 vp). Uusi tukijärjestelmä perustuu teknologianeutraaliin tarjouskilpailuun. Laki tulee voimaan myöhemmin valtioneuvoston asetuksella. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan tarjouskilpailussa kilpailutetaan vuosituotantoa yhteensä 1,4 TWh:n edestä. Kilpailun voittaisivat ne tarjoukset, joissa preemio on alhaisin ja joiden mukainen sähkön vuosituotannon määrä ei ylitä kilpailutettavaa vuosituotannon määrää. Tarjotun preemion tulee alittaa tarjouskilpailun rajahinta, joka olisi aluksi nykyisen syöttötariffin mukainen 53,5 euroa/MWh.

Sähkön tuottajalle maksettava tuki määräytyy tarjouksen perusteella hyväksytyn preemion ja tariffijakson aikana tuotetun sähkön määrän sekä sähkön markkinahinnan keskiarvon perusteella. Tukiajan enimmäispituus on sama kuin nykyisessä syöttötariffijärjestelmässä eli 12 vuotta.

Kerromme uudistuksesta lisää lähipäivinä.