2.3.2018

Uusi asetus kieltää perusteettoman geoblokkauksen vuodenvaihteessa

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt geoblokkausasetuksen, joka kieltää perusteettomat maarajoitukset, jotka estävät kuluttajien pääsyn nettikauppasivustoille tai estävät ulkomaisten maksuvälineiden käytön nettiostoksissa. Asetuksen tavoitteena on edistää EU:n digitaalisia sisämarkkinoita ja sitä kautta lisätä kuluttajien valintamahdollisuuksia. Asetus on osa komission strategiaa, jonka pyrkimyksenä on päivittää EU:n sisämarkkinat digitaaliaikaan.

Jatkossa yritykset eivät saa estää tai rajoittaa asiakkaiden pääsyä verkkomyyntisivuille tai sen eri maaversioihin tai soveltaa syrjiviä yleisiä ehtoja tai maksuehtoja asiakkaan kansallisuuden, asuinpaikan tai sijoittautumispaikan perusteella. Yrityksillä on kuitenkin edelleen mahdollisuus estää asiakkaan pääsy verkkomyyntisivulle, jos kansallinen lainsäädäntö tätä edellyttää. Rajoitus on perusteltava asiakkaalle.

Geoblokkausasetuksella ei kuitenkaan estetä hintojen eriyttämistä tai tarjonnan kohdentamista tietyille asiakasryhmille tietyillä alueilla. Asetuksella ei ole myöskään vaikutusta kilpailuoikeudessa sallittuihin jakelujärjestelmiin ja niiden puitteissa tehtäviin ryhmäpoikkeusasetuksen sallimiin myyntirajoituksiin.

Asetus ei toistaiseksi koske muun muassa palveluita, jotka liittyvät tekijänoikeudella suojattuun sisältöön, kuten e-kirjoja, musiikin suoratoistopalveluita tai televisio-ohjelmia. Sääntöjen vaikutusta ja tekijänoikeudella suojatun sisällön sisällyttämistä asetuksen soveltamisalaan arvioidaan kuitenkin uudelleen kahden vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta.

Asetuksen on suunniteltu tulevan voimaan vuosien 2018 ja 2019 vaihteessa.

Lisätietoja antavat:

Sari Hiltunen ja Marjut Kaariste