4.12.2015

Sari Hiltunen ja Mikko Huimala kirjoittajina The Merger Control Review -julkaisussa

Sari Hiltunen ja Mikko Huimala kirjoittivat Suomea koskevan luvun syyskuussa 2015 ilmestyneeseen The Merger Control Review -julkaisun kuudenteen painokseen. Teoksen julkaisija on Law Business Research Ltd.

Merger Control Review luo katsauksen yrityskauppavalvontamenettelyihin 44 maassa. Siinä käsitellään yrityskauppavalvonnan viimeaikaista oikeuskäytäntöä, strategisia näkökohtia ja kehityssuuntia. Teoksesta on hyötyä etenkin yrityslakimiehille ja asianajajille, jotka osallistuvat rajat ylittävien yritysjärjestelyjen kilpailuoikeudelliseen arviointiin. Suomea koskevassa luvussa käsitellään Kilpailu- ja kuluttajaviraston merkittävimmät uudet yrityskaupparatkaisut, kuvataan Suomen yrityskauppavalvontaa koskevaa sääntelyä sekä arvioidaan tulevia kehityssuuntia. Luvussa myös tarkastellaan käytännön näkökulmasta sellaisia yrityskauppoja, jotka pitää Suomen lisäksi ilmoittaa myös muiden maiden kilpailuviranomaisille.

Julkaisu on ladattavissa täältä.