16.4.2019

Piia Raappana Suomen Anti-piratismiyhdistyksen hallitukseen

Castrén & Snellmanin associate-lakimies Piia Raappana on valittu 15.4.2019 Suomen Anti-piratismiyhdistyksen hallituksen jäseneksi.

Suomen Anti-piratismiyhdistys ry (FACG) toimii tuoteväärentämistä ja piratismia vastaan. Yhdistys välittää tietoa tuoteväärennöksistä ja piratismista sekä keinoista, lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä tuoteväärennöstoiminnan ja piratismin ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Se järjestää myös koulutustilaisuuksia ja antaa lausuntoja yhdistyksen toimialaan liittyvistä lainsäädäntöhankkeista. FACG toimii osana kansainvälistä Global Anti-Counterfeiting Group (GACG) -verkostoa.