12.2.2016

Pia Ek ja Hilma-Karoliina Markkanen kirjoittajina The Sports Law Review -julkaisussa

Pia Ek ja Hilma-Karoliina Markkanen kirjoittivat Suomea koskevan luvun tammikuun 2016 alussa ilmestyneen The Sports Law Review -julkaisun ensimmäiseen painokseen. Teoksen julkaisija on Law Business Research Ltd.

Urheiluoikeus on laaja oikeudenala, jossa käsitellään useita erilaisia oikeudellisia kysymyksiä. kuten sopimus-, yhtiö- ja immateriaalioikeusasioita sekä siviili-, välimies- ja rikosoikeudellisiin prosesseihin liittyviä asioita . The Sports Law Review luo katsauksen urheiluoikeuden erityispiirteisiin kuudessatoista maassa. Suomea koskevassa luvussa esitellään urheilumaailmaa koskevaa sääntelyä monesta näkökulmasta. Luvussa esitellään muun muassa urheilujärjestöjen ja seurojen perustamiseen ja toimintaan, urheilutapahtumien järjestämiseen sekä ammattiurheiluun liittyviä erityispiirteitä.

Julkaisu on ladattavissa täältä (vain englanniksi).

Annamme mielellämme lisätietoja:
Pia Ek
Hilma-Karoliina Markkanen