16.11.2018

Pauliina Tenhunen johtamaan hallinnointikoodimuutostyöryhmää

Castrén & Snellmanin osakas ja hallituksen puheenjohtaja Pauliina Tenhunen on valittu johtamaan työryhmää, joka valmistelee muutoksia voimassaolevaan hallinnointikoodiin. Kymmenjäsenisen työryhmän on nimittänyt Arvopapaperimarkkinayhdistyksen hallitus.

Koodityöryhmä valmistelee muutoksia hallinnointikoodiin, jotta noudattaisi osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin vaatimuksia. Direktiivissä säädetään mm. hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen käsittelystä yhtiökokouksessa ja täsmentää palkitsemista koskevaa raportointia, ja lähipiiriliiketoimien raportoinnista ja mahdollisesta käsittelystä yhtiökokouksissa.

Direktiivin kansallinen täytäntöönpano on toistaiseksi kesken. Lainmuutosten on määrä tulla voimaan kesäkuussa 2019. Koodityöryhmän tavoitteena on julkaista ehdotus uudeksi hallinnointikoodiksi lausunnoille toukokuun alussa 2019 ja saada lopullinen hallinnointikoodi sovellettavaksi 1.1.2020 alkaen.