8.12.2021

Marko Hentuselle Kauppakamarin ansioristi tunnustuksena suomalaisen elinkeinoelämän edistämisestä

Keskuskauppakamari on myöntänyt välimiesmenettelyihin erikoistuneelle osakkaallemme Marko Hentuselle 3.12.2021 Kauppakamarin ansioristin tunnustuksena hänen ansiokkaasta työstään talouden vapauden ja Suomen elinkeinoelämän toimintaedellytysten puolesta. Ansioristi myönnettiin Helsinki International Arbitration Day -tapahtuman yhteydessä, joka oli samalla Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan 110-vuotisjuhlatilaisuus.

Marko Hentunen on toiminut Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2013 alkaen. Hänen toimikautensa välimieslautakunnan hallituksessa päättyy tämän vuoden lopussa.

Tämän lisäksi Marko toimi vuosina 2012–2013 varapuheenjohtajana sääntötyöryhmässä, jonka työn tuloksena välimiesmenettelysäännöt uudistettiin kesällä 2013 voimaan tulleilla Keskuskauppamarin välimiesmenettelysäännöillä. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli välimiesmenettelyjen nopeuttaminen ja kustannustehokkuuden lisääminen. Samalla säännöt modernisoitiin ja saatettiin vastaamaan parhaita kansainvälisiä käytänteitä. Lisäksi välimieslautakunnan kansainvälistä profiilia kohotettiin kutsumalla sen hallituksen jäseniksi seitsemän ulkomaista tunnustettua ja arvostettua kansainvälisen välimiesmenettelyn asiantuntijaa eri maista.

Vuosina 2018–2019 Marko toimi puheenjohtajana viimeisimmässä sääntötyöryhmässä, jonka työn tuloksena syntyivät vuoden 2020 alussa voimaan tulleet Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysäännöt.

Markolla on ollut keskeinen rooli myös vuodesta 2013 alkaen järjestetyn Finnish Arbitration Day -tapahtuman sekä samana vuonna käynnistetyn Finnish Arbitration Academy -välimieskoulun yhtenä perustajana. Jo seitsemän kertaa järjestetyn välimieskoulun, jossa Marko toimii myös kouluttajana, on suorittanut tähän mennessä yli 200 suomalaista juristia.