24.10.2018

Leena Romppainen palasi Castrén & Snellmanin verotiimiin KHO:n oikeusneuvossijaisuuden jälkeen

Senior Counsel Leena Romppainen on tehnyt pitkän uran verojuristina. Hän on työskennellyt yli 20 vuotta yritysverojuridiikan parissa ja ratkonut verokysymyksiä myös tuomioistuimessa. Leena päätti lokakuun alussa vuoden pestin korkeimmassa hallinto-oikeudessa oikeusneuvoksena ja palasi työhönsä Castrén & Snellmanin verotiimiin.

Korkein hallinto-oikeus tarvitsi yritysverotuksen asiantuntijaa määräaikaiseksi oikeusneuvokseksi toiseen jaostoonsa. Toinen jaosto käsittelee kaikki yritys-, arvonlisä-, valmiste- ja henkilöveroihin sekä tullimaksuihin liittyvät valitukset. Leena päätti tarttua mielenkiintoiseen tilaisuuteen syventää osaamistaan ja sai paikan.

Leena summaa tuomioistuinvuotensa antia: ”Pesti KHO:ssa oli hieno juttu. Sain Leena Romppainenvaltavasti oppia ja ymmärrystä omaan oikeudelliseen ajatteluuni. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa näki selkeästi verokysymysten ’elinkaaren’. Lopullinen ratkaisu esimerkiksi yrityksen ja verohallinnon erimielisyyteen saadaan vasta vuosia varsinaisen elinkeinotoiminnassa tehdyn tai suunnitellun toimenpiteen jälkeen. Silloin toimintaympäristö on todennäköisesti muuttunut alkutilanteesta merkittävästikin. Sain syvemmän näkökulman verovalitusprosessin hoitamiseen. Minulle myös kirkastui entisestään, miten tärkeää on rakentaa ennakkoratkaisukysymykset huolellisesti.”

Tuomioistuimessa näkökulma on hyvin erilainen kuin asianajajan työssä. ”Kun aloitan asiakkaan kanssa toimeksiannon, ollaan ihan alkupisteessä ja mietitään, mikä olisi paras tapa edetä. Tilanteet vaihtelevat nopeastikin esimerkiksi yrityskaupan edetessä. KHO:ssa asia tulee pöydälle ikään kuin taputeltuna, staattisena tapauksena”, Leena vertaa.