5.5.2017

KHO:n päätös tuo selvyyttä arvopaperien luovutuksen varainsiirtoverotukseen

Korkein hallinto-oikeus päätti optio-oikeuksien varainsiirtoverotukseen liittyvän epävarmuuden antamalla asiasta 9.3.2017 vuosikirjapäätöksen (KHO 2017:39). Päätöksen mukaan optio-oikeuden antamisessa ei ollut kysymys arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta, josta olisi suoritettava varainsiirtoveroa. Verohallinto on aiemmin katsonut, että varainsiirtoverovelvoitteen alainen luovutus tapahtuu, kun merkintäoikeus (optio-oikeus) annetaan. Sen sijaan merkitty optio-oikeus on edelleen varainsiirtoverolaissa tarkoitettu arvopaperi, jonka omistusoikeuden luovutuksesta on suoritettava varainsiirtoveroa.

Lisäksi KHO otti kantaa yhtiön maksuttomassa osakeannissa itselleen suuntaamien osakkeiden luovutuksen varainsiirtoverotukseen. Tähän asti Verohallinto on katsonut, että yhtiön itselleen suuntaamien osakkeiden luovuttaminen edelleen katsotaan varainsiirtoveron alaiseksi arvopaperin luovutukseksi. KHO puolestaan linjasi, että jos yhtiö suuntaa itselleen maksuttoman osakeannin osakeyhtiölain 9 luvun 20 §:n mukaisesti, tällaisten osakkeiden luovutuksesta ei ole suoritettava varainsiirtoveroa. Koska tällaiset osakkeet eivät ole ulkopuolisen tahon merkitsemiä, osakkeiden luovutus rinnastuu varainsiirtoverosta vapautettuun uusien osakkeiden merkintään.

Sen sijaan yhtiön hallussa olevien muiden omien osakkeiden luovutuksesta on edelleen suoritettava varainsiirtoveroa. Päätöksellä on merkitystä esimerkiksi osakeanneissa ja pääomamarkkinoilla toteutettavissa järjestelyissä, sillä yhtiö voi jatkossa suunnata annin itselleen ja antaa näitä osakkeita edelleen ilman uusien osakkeiden rekisteröintiin liittyvää viivettä.

Aiheettomasti maksettuja varainsiirtoveroja on mahdollista hakea palautettaviksi. Annamme mielellämme lisätietoja.