9.11.2021

Hilma-Karoliina Markkanen tarkastelee Suomen muotioikeutta Fashion Law 2021 Finland -oppaassa

Castrén & Snellmanin muoti- ja immateriaalioikeuksien asiantuntija, asianajaja Hilma-Karoliina Markkanen on kirjoittanut Suomen muotioikeutta koskevan artikkelin Global Legal Postin julkaisemaan The Law Over Borders Comparative Guide Fashion Law 2021 -julkaisuun. Fashion Law 2021 on oikeuskäytäntöjä kansainvälisesti vertaileva korkeatasoinen opas, joka tarjoaa muotioikeuden johtavien asiantuntijoiden käytännönläheisiä vastauksia ja näkemyksiä muotioikeudesta 18 eri maasta.

Artikkelissaan Hilma-Karoliina Markkanen tarkastelee, kuinka Suomessa on mahdollista suojata erilaisia alan tuotteita toimivalla ja innovatiivisella tavalla, sekä mitä seikkoja tulisi ottaa huomioon alalle yleisissä valmistuttamista, jakelua tai co-brandingia koskevissa sopimuksissa. Lisäksi hän käsittelee markkinointia ja vaikuttajamarkkinointia alan näkökulmasta, sekä erityisesti luksustuotteisiin liittyvää selektiivistä jakelua, eli kuinka brändinhaltija voi rajoittaa sitä, missä hänen tuotteitaan myydään. Myös ajankohtainen aihe – alan vastuullisuus ja siitä viestiminen – on yksi artikkelin teemoista. 

Lue Suomen muotioikeutta käsittelevä artikkeli englanniksi.

Hilma-Karoliina Markkasella on vuosien vahva kokemus immateriaalioikeuksista ja markkinointioikeudellisista kysymyksistä. Kotimaisten ja kansainvälisten muotioikeuteen liittyvien toimeksiantojen lisäksi hän auttaa asiakkaitamme erilaisissa teollis- ja tekijänoikeuteen liittyvissä kysymyksissä, sopimusasioissa sekä sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa liittyvissä asioissa. Hilma-Karoliina on Suomen Muotioikeuden yhdistyksen hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja.